ΕΕ: Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για έρευνα σε πρωτογενή παραγωγή και αγροτική ανάπτυξη

Η ΕΕ δίνει στους αγρότες το «τιμόνι» της καινοτομίας
Η ΕΕ δίνει στους αγρότες το τιμόνι της καινοτομίας
-Διαφήμιση-

Ενεργό ρόλο στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το 2020 η οποία βασίζεται στους εξής τρεις στόχους: έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη έχουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των αποκαλούμενων επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη γεωργία (EIP-AGRI) είτε προτείνοντας οι ίδιοι πρακτικές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα στην πρωτογενή παραγωγή είτε αξιοποιώντας καινοτόμες λύσεις, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την Αγροτική Αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ. Απώτερος στόχος είναι οι αγρότες και οι επιχειρήσεις του κλάδου «να παράγουν περισσότερα με λιγότερα» και να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό τονίστηκε στο πλαίσιο σεμιναρίου, το οποίο διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 4-5 Δεκεμβρίου 2017.

Με 3.200 επιχειρησιακές ομάδες έως το 2020

Πιο αναλυτικά, τα άτομα που συμμετέχουν σε μια επιχειρησιακή ομάδα (οperational group) θα πρέπει να αποτελούν έναν συνδυασμό ανθρώπων της πράξης, της επιχειρηματικότητας και της επιστήμης. Με άλλα λόγια, αγρότες, ένας επιστήμονας, μια αγροτική επιχείρηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σύμβουλοι κ.ά.

Μέχρι στιγμής, στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, εφαρμόζονται 98 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας και μέσα στην περίοδο 2014-2020 θα υπάρχουν 3.200 επιχειρησιακές ομάδες.

Ήδη, λειτουργούν 400 επιχειρησιακές ομάδες που ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών/ διαχείριση ασθενειών, αντιμετώπιση της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, διαχείριση υδάτινων πόρων κ.λπ., ενώ, στο πλαίσιο του «Horizon 2020» (H2020, 1,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020) «τρέχουν» 61 προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 17 θεματικών δικτύων.

Με λίγα λόγια, η ΕΕ θα επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2020 σε αγροτικά projects (γεωργία-δασοκομία, αγροδιατροφή, υδρόβιοι ζώντες πόροι, βιοοικονομία, θαλάσσια έρευνα). Μάλιστα, ήδη 111 προγράμματα (γεωργία, δασοκομία) είναι ή ετοιμάζονται να τεθούν σε ισχύ.       

Αγροτική αναγέννηση και «έξυπνα χωριά»

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί ότι, στην αγροτική αναγέννηση για την τριετία 2018-2020, οι επενδύσεις της ΕΕ διαρθρώνονται ως εξής:

  • 100 εκατ. ευρώ για τα εδάφη
  • 45 εκατ. ευρώ για περιβάλλον και ευφυής κλιματικές λύσεις
  • 63 εκατ. ευρώ για αναπαραγωγικούς και γενετικούς πόρους
  • 150 εκατ. ευρώ για την υγεία φυτών και ζώων

Επιπλέον, στην ψηφιακή εποχή μπαίνουν σταδιακά και οι αγροτικές περιοχές. Πρωταρχικός στόχος η εξάλειψη της ανισότητας που υπάρχει στην ευρυζωνική σύνδεση σε σύγκριση με τις πόλεις στα κράτη-μέλη. Γι’ αυτό, έως το 2020, αναμένεται να βελτιωθεί η πρόσβαση στο αγροτικό ίντερνετ κατά 18%. Αυτό είναι απαραίτητο για να προσελκυστούν νέοι άνθρωποι, να αναπτυχθούν οικονομικά, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές. Στην πράξη αυτή, η ιδέα μετουσιώνεται με τα «έξυπνα χωριά».

Τι είναι μια επιχειρησιακή ομάδα

  • Πολλοί συμμετέχοντες, ένα έργο.
  • Αντιμετωπίζεται ένα συγκεκριμένο πρακτικό πρόβλημα ή μια ευκαιρία που μπορεί να οδηγήσει σε μια καινοτομία.
  • Καλύτερη χρήση διαφορετικών τύπων γνώσεων με διαδραστικό τρόπο.
  • Αποτελείται από δρώντες (αγρότες, συμβούλους, ερευνητές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.λπ.), που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να επιτύχουν τους στόχους του έργου και να μοιραστούν ευρέως τις εμπειρίες τους.
  • Μια ομάδα γίνεται επιχειρησιακή, αν το έργο της επιλεγεί με πρόσκληση που οργανώνεται από περιφερειακές/εθνικές διαχειριστικές αρχές.

Πως να δημιουργήσετε μια επιχειρησιακή ομάδα

Πως να δημιουργήσετε μια επιχειρησιακή ομάδα

Η ιδέα των «έξυπνων χωριών» (smart villages) συμπυκνώνεται ως εξής: Ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Γεωργία ακριβείας, ηλεκτρονική υγεία (e-health), ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βιοοικονομία, κινητικότητα. Ελληνικό παράδειγμα αποτελούν τα γεωπάρκα στην Κρήτη, που φέρνουν κοντά τοπικές επιχειρήσεις. Μερικά ακόμη πρότζεκτ είναι τα αγροτικά λεωφορεία στην Ουαλία, ο κοινωνικά υπεύθυνος οινοτουρισμός στην Ισπανία και η εκμάθηση υπολογιστών για νέους και μεγάλους ηλικιακά ανθρώπους στην Πολωνία.

Το ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες συνεχίζεται και στην “ΥΧ” που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο στις 16/12/2017 σχετικά με την αγροτική ασφάλιση. 

Photo Credit: Cornelia Smet, European Commission 2017

-Διαφήμιση-