Με εισαγωγικό συντελεστή 9% η φορολόγηση των αγροτών

Oι κρίσιμοι κωδικοί του Ε1 που «κλειδώνουν» την έκπτωση φόρου

Mε εννέα καινούργιους κωδικούς, κανένας εκ των οποίων ωστόσο δεν «αγγίζει» άμεσα τους αγρότες, δόθηκε στη δημοσιότητα το έντυπο E1, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Από τους νέους κωδικούς, ειδική μνεία αξίζει στον 023-024, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί απ’ όσους απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Σε αυτούς συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και όσοι είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή ΚΕΑ).

Κατά τα λοιπά, φέτος θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά ο νέος εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του εισοδήματος των αγροτών και των υπόλοιπων φυσικών προσώπων (βλ. Πίνακα 1). Επιπλέον, η προκαταβολή φόρου είναι μειωμένη στο 55%, ενώ τόσο οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όσο και οι παράκτιοι αλιείς που εκμεταλλεύονται σκάφη μέχρι 12 μέτρα μεταξύ καθέτων, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

Πίνακας 1: Φορολόγηση αγροτικού εισοδήματος

Εισόδημα

Συντελεστής

Έως 10.000

9%

10.001-20.000

22%

20.001-30.000

28% (από 29%

30.001-40.000

36% (από 37%)

40.001+

44% (από 45%)

 

Φωτεινή Μακρή, λογίστρια-φοροτεχνικός Α’ τάξης

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» η λογίστρια-φοροτεχνικός Α’ τάξης, Φωτεινή Μακρή, δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. Ωστόσο, όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν μέχρι την 28η Ιουλίου 2021 και πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, θα έχουν έκπτωση 3%.

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των επόμενων έξι μηνών.

Όπως τονίζει η κα Μακρή, όλα τα αγροτικά εισοδήματα πρέπει να δηλωθούν. Πριν από την υποβολή του Ε1, θα πρέπει οι αγρότες να δηλώσουν τα έσοδα και τα έξοδα από την αγροτική τους δραστηριότητα στο έντυπο Ε3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα». Τα ποσά του Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στον πίνακα 4Γ1 «Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα» του Ε1.

Από 777 ευρώ η μείωση

Για ακόμη μία χρονιά, οι πλέον κρίσιμοι ίσως για τους αγρότες είναι οι κωδικοί 037-038. Είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν κατ’ επάγγελμα αγρότες οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ως τέτοιοι από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αγρότες αυτοί εξασφαλίζουν μείωση φόρου που, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, ανέρχεται σε:

✱ 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

✱ 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

✱ 900 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα

✱ 1.120 ευρώ, εάν υφίστανται τρία προστατευόμενα τέκνα.

✱ 1.340 ευρώ, εάν υφίστανται τέσσερα προστατευόμενα τέκνα

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Τα δεδομένα που «έρχονται» αυτούσια από το Ε3

Στον Πίνακα 4 και, ειδικότερα, στον υποπίνακα 4Γ1, συναντάμε τους κωδικούς 461-462 («Καθαρό εισόδημα από άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας»), 465-466 («Ζημιά από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα») και 475-476 («Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας»). Είναι με πράσινο χρώμα και δεν μπορούν να συμπληρωθούν, καθώς τα δεδομένα τους «έρχονται» αυτόματα από το Ε3.

Τα ποσά που έχουν καταχωριστεί στον πίνακα επιδοτήσεων του Ε3 και συγκεκριμένα στον νέο κωδικό 081, ο οποίος αφορά ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στον πρωτογενή τομέα, είναι αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης. Αυτά τα ποσά μεταφέρονται από τον φορολογούμενο (ή τον λογιστή του) στους κωδικούς του 657-658 του πίνακα 6 του Ε1.

Οι επιδοτήσεις

Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, από τις άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα I της ΚΑΠ περιλαμβάνονται μόνο η Βασική, καθώς και οι Πράσινες και Συνδεδεμένες, κατά το ποσό που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του κέρδους οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους.

Κλιμακωτά η προσαύξηση για e-αποδείξεις κάτω του 20%

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής». Σε αυτούς τους κωδικούς αναγράφεται το ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και μέχρι το απαιτούμενο ποσό. Όπως υπογραμμίζει η κα Μακρή, «το βάρος της αναγραφής του ποσού των κωδικών αυτών πέφτει στον φορολογούμενο, αφού δεν είναι προσυμπληρωμένοι».

Φέτος, ο αναδυόμενος πίνακας με την πληροφόρηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους κωδικούς αυτούς είναι διαφορετικός. Έχει προστεθεί πίνακας με τις δαπάνες της περίπτωσης στ’ , της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ 4172/2013 όπου αυτόματα εμφανίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν καταβολές σε φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, καταβολές δανείων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και καταβολές ενοικίων και διατροφής. Στην περίπτωση που οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό e-δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Φορολογούμενοι άνω των 60 ετών, καθώς και όσοι ανήκουν σε ΚΑΔ που έπληξε η πανδημία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2020, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ποινή προσαύξησης φόρου 22%, εφόσον το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 30% του πραγματικού τους εισοδήματος.

Για όσους δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 30% του εισοδήματος, αλλά υπερβαίνει το 20%, η ποινή μειώνεται κατά το ήμισυ, δηλαδή στο 11%. Για όσους οι e-δαπάνες είναι κάτω του 20% του εισοδήματος, ο επιπλέον φόρος υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

✱ Με συντελεστή 22% επί του ποσού της θετικής διαφοράς μεταξύ δαπανών που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

✱ Με συντελεστή 11% επί του ποσού της θετικής διαφοράς μεταξύ του 20% και του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021