Εκπνέει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας

Eκπνέει η νέα προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Μέχρι τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες οχημάτων να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο έτος 2017, μετά τη σχετική παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειωτέον ότι η παράταση ισχύει και για την κατάθεση πινακίδων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο ισούται με το ποσό που έπρεπε να είχε εξοφληθεί.