Εκπτίπουν από το εισόδημα οι δαπάνες σίτισης των εργατών γης

Εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών οι δαπάνες σίτισης εργατών σε αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης) της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση, όπως προκύπτει από το κείμενο, εκδόθηκε ύστερα από σχετική προσφυγή ενδιαφερόμενου φορολογούμενου.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση