Έξι καλλιεργητικές περιόδους τον χρόνο έφερε η πρώτη σιτοκαλλιέργεια εσωτερικού χώρου

της Ελένης Ριζάκη

Την πρώτη καλλιέργεια σιταριού σε εσωτερικό χώρο, και μάλιστα χωρίς τη χρήση χώματος ή χημικών φυτοφαρμάκων και αξιοποιώντας λιγότερο νερό από όσο απαιτούν οι συμβατικές καλλιέργειες, πραγματοποίησε η ολλανδική εταιρεία INFARM, όπως αναφέρει σε πρόσφατο δημοσίευμά του το Bloomberg. Αυτό το επίτευγμα, αυτήν τη στιγμή, προσελκύει χρηματοδότηση από επιχειρηματικά κεφάλαια, επειδή βασίζεται σε μια τεχνολογία που μπορεί να συμβάλει στην προστασία της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, χάρη σε έξι -αντί για μία- καλλιεργητικές περιόδους μέσα σε έναν χρόνο, οι πρώτες δοκιμές αποδίδουν πολλαπλάσιες στρεμματικές αποδόσεις από τη συμβατική καλλιέργεια στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. Ουσιαστικά, οι σωστές ποσότητες φωτισμού, υγρασίας, θερμοκρασίας και θρεπτικών συστατικών έχουν ως αποτέλεσμα τα φυτά εσωτερικού χώρου να αποδίδουν στο ύψος των δυνατοτήτων τους και, μάλιστα, χωρίς πίεση ή ασθένειες.

Οι δυσκολίες για την επέκταση του εγχειρήματος

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ένα εγχείρημα που παρουσιάζει σημαντικά προτερήματα, αλλά είναι και ιδιαίτερα απαιτητικό. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι κρίσιμο το ζήτημα της επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αλλά και να παραμείνουν χαμηλά τα κόστη, για να αντεπεξέλθει το προϊόν στον ανταγωνισμό που επικρατεί στις αγορές βασικών εμπορευμάτων.

Επιπλέον, υπάρχει σημαντικός προβληματισμός γενικά γύρω από την πρόσβαση στην απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία ενός αγροκτήματος εσωτερικού χώρου, καθώς, την προκειμένη στιγμή, με την ενεργειακή ακρίβεια, πρόκειται για ένα θέμα που ενδέχεται να δημιουργήσει νέες δυσκολίες. Τέλος, θα χρειάζονταν πολύ μεγάλες εκτάσεις γης για την εσωτερική καλλιέργεια.