Οι έξι τεχνολογίες που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα

Τις τεχνολογίες που θα συμβάλουν στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξέτασε το πανεπιστήμιο Stanford και τις παρουσιάζει σε έκθεσή του, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες έχουν ως αποτέλεσμα πιο ανθεκτικά και παραγωγικά συστήματα τροφίμων.

Δεδομένα

Τα δεδομένα λένε πολλοί είναι ο θησαυρός του σήμερα. Στον αγροτικό τομέα, η συλλογή δεδομένων από τεχνολογίες που συγκαταλέγονται στην ευφυή και ψηφιακή γεωργία και συνδυάζουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση, όπως οι δορυφόροι, και την επιτόπια καταγραφή δεδομένων από τηλεμετρικούς σταθμούς και αισθητήρες στο χωράφι, μπορούν να οδηγήσουν σε στοχευμένες πρακτικές στο χωράφι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού αντικτύπου.

Αυτοματισμοί

Η δεύτερη κατηγορία που καταγράφεται είναι αυτή των αυτοματισμών. Αυτοματοποιημένα συστήματα άρδευσης, για παράδειγμα, μπορούν να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τον τύπο του εδάφους, τα επίπεδα νερού και την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Με το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα μπορούν να συνδεθούν με εργαλεία ανάλυσης για να επιτευχθεί ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας

Η τρίτη κατηγορία τεχνολογιών επιτρέπει στον αγρότη να διαχειριστεί πιο εύκολα τις λειτουργίες της αγροτικής του εκμετάλλευσης που δεν σχετίζονται με το χωράφι, αλλά με τα διοικητικά του καθήκοντα, όπως η καταγραφή των κερδών, του κόστους και των εξόδων. Οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας που επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν ένα δομημένο πλάνο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Ψηφιακές αγορές

Η δημιουργία ψηφιακών αγορών, που επιτρέπουν την πώληση αγροδιατροφικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου, ανήκει στην κατηγορία των τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Οι ψηφιακές αγορές μπορούν να απλοποιήσουν την προσφορά και τη ζήτηση και να φέρουν σε επαφή τους παραγωγούς με τους καταναλωτές, δημιουργώντας διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

Τεχνολογία τροφίμων

Η βιομηχανία τροφίμων αναζητά και ερευνά τρόπους για την αύξηση της διατηρησιμότητας των προϊόντων στο ράφι, αλλά και τη βελτίωση της σύνθεσής τους, βοηθώντας τη βιωσιμότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η τεχνολογία τροφίμων, λοιπόν, είναι η πέμπτη κατηγορία που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του αγροδιατροφικού τομέα.

Τεχνητή νοημοσύνη

Τέλος, ως έκτη κατηγορία καταγράφεται αυτή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να βοηθήσει στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων για κάθε αγροτική εκμετάλλευση στηριζόμενη σε συστήματα που καταγράφουν τις ανάγκες των καλλιεργειών.