Εξωδικαστικός μηχανισμός: Στις 368 πλέον οι αιτήσεις αγροτών

Αυξάνεται στα 300.000 ευρώ (από 50.000 ευρώ) το όριο για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, σύμφωνα με κοινή απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), στις 50 εβδομάδες λειτουργίας του μηχανισμού για τους αγρότες 1.537 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, 1.105 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και 368 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής.

Από αυτές, με επιτυχία έχουν ολοκληρωθεί 153 αιτήσεις προς την ΑΑΔΕ (χρέη στην εφορία), 141 αιτήσεις προς το ΚΕΑΟ (χρέη στα ταμεία, κυρίως στον π. ΟΓΑ) και μία αίτηση προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, κυρίως π. ΑΤΕbank).