Εξόφληση προμηθευτών σε βάθος 15ετίας προτείνει ο Μαρινόπουλος (upd)

Αποδεσμεύθηκαν τα πρώτα 65 εκατ. ευρώ για το Μαρινόπουλο

Στα 1,3 δις. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος προς τράπεζες και προμηθευτές ενώ οι μεταχρονολογημένες επιταγές φτάνουν τα 553 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 που υπέβαλε την Τρίτη 28 Ιουνίου η εταιρεία και η οποία συζητείται στο Πρωτοδικείο την Παρασκευή 1η Ιουλίου.

Η διοίκηση της αλυσίδας προτείνει εξόφληση των πιστωτών της σε βάθος 15ετίας χωρίς να κάνει καμία αναφορά σε «κούρεμα», παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες μιλούν για ένα haircut τουλάχιστον 40% στις απαιτήσεις των προμηθευτών.

Σύμφωνα με την Μαρινόπουλος, η εισαγωγή της «στη Διαδικασία Εξυγίανσης θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαπραγματευτεί με τους πιστωτές που έχουν αξιώσεις κατά της εταιρείας και να ρυθμίσει έτσι τις οφειλές της, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει έναντι των οικονομικών της υποχρεώσεων και να αποδεχθεί βιώσιμη.” Ενώ σε άλλο σημείο των 106 σελίδων έγγραφο σημειώνεται πως “η μοναδική λύση για να συνεχίσει η εταιρεία να είναι όχι μόνο βιώσιμη αλλά και να μπορέσει να αντεπεξέλθει εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις της είναι να εισαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νέου Πτωχευτικού Νόμου για το άνοιγμα της Διαδικασίας Εξυγίανσης».

Το σχέδιο εξυγίανσης που παρουσίασε η εταιρεία προβλέπει αναλυτικότερα:

– Αποπληρωμή των εργαζομένων σε 1 έτος

– Αποπληρωμή των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ) σε 180 μηνιαίες δόσεις

– Αποπληρωμή των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Λοιπά Ταμεία) σε 180 μηνιαίες δόσεις

– Ελληνικό Δημόσιο σε 180 μηνιαίες δόσεις

– Προμηθευτές / λοιποί πιστωτές, σε 15 έτη

– Αντίστοιχα οι οφειλές προς τις τράπεζες, με βάση το σχέδιο είναι να αποπληρωθούν σε βάθος 15ετίας με τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, επιτόκιο Eur 3M + 3%.

-Μηδενικό κούρεμα οφειλών

Όπως προκύπτει από το ισοζύγιο της εταιρείας (Δεκέμβριος του 2015) οι υποχρεώσεις της προς όλους του πιστωτές της και προς το ελληνικό δημόσιο ανέρχονται στα 1,324 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις της  προς το Δημόσιο ανέρχονται αθροιστικά σε 100,839 εκατ. ευρώ (σε ΔΟΥ είναι 49,073 εκατ. ευρώ και 51,765 εκατ. ευρώ προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς). Προς τους εργαζόμενους οφείλει ποσό 4,289 εκατ. ευρώ και προς τους Ενέγγυους πιστωτές (εμπράγματων εξασφαλίσεων) ήτοι δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 126,679 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή προς ανέγγυους πιστωτές οφείλει αθροιστικά 1,092 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα τα δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις ανέρχονται σε 211,072 εκατ. ευρώ, σε Leasing 159,018 εκατ. ευρώ και σε προμηθευτές & λοιπούς πιστωτές (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) 722,783 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η εταιρεία έχει απαιτήσεις ύψους 498,39 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό των οποίων είναι από πελάτες, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων αλλά και από το ελληνικό δημόσιο και από λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων.

Με βάση πάντα την πρόταση που έχει κατατεθεί για εξυγίανση της εταιρείας, προβλέπεται πως οι πωλήσεις από 1,227 δισ. ευρώ την πρώτη περίοδο που θα τρέξει το σχέδιο θα ανέλθουν στα 1,766 δισ. ευρώ την 15η περίοδο, τα EBITDA από -13,009 εκατ. ευρώ την πρώτη περίοδο θα αγγίξουν τα 184,369 εκατ. ευρώ την 15η περίοδο, και τα αποτελέσματα προ φόρων από ζημιές 60,487 εκατ. ευρώ την πρώτη περίοδο θα ανέλθουν σε κέρδη 152,736 εκατ. ευρώ την 15η περίοδο.

Tα στοιχεία που βαίνουν προς πώληση

Η αξία των παγίων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ανέρχεται σε 50,405 εκατ. ευρώ ενώ το σχέδιο προβλέπει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων αξίας 8,318 εκατ. ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι συμμετοχές της στο σούπερ μάρκετ Ξυνός, σούπερ μάρκετ Πειραϊκό, OK Anytime Market, Μαρινόπουλος εταιρεία Καφέ, Κρόνος Καρακίτσος, κ.α.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν επικυρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης και η εταιρεία Μαρινόπουλος οδηγηθεί αναγκαστικά στη διαδικασία βίαιης εκποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, το συνολικό ποσό που θα διαθέτει η εταιρεία προκειμένου να ικανοποιήσει τους πιστωτές της θα ανέρχεται σε 279,145 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 21,07% επί των συνολικών απαιτήσεων των πιστωτών της.

Στην 106 σελίδων πρόταση αναφέρεται πως μέσω ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου περισσότερων από 823 καταστημάτων (31/3/2016) η Μαρινόπουλος διατηρεί παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο δυναμικό της εντάσσονται πάνω από 12.500 εργαζόμενοι ενώ διατηρεί και πολυετείς συνεργασίες με περισσότερους από 2.000 Έλληνες προμηθευτές και παραγωγούς σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Σημειώνεται πως κατείχε το 2014 το 17,1% στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων.

Πάντως από το 2012 και έπειτα η εταιρεία παρουσίασε αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία σταδιακά αυξανόντουσαν, οδηγώντας την το 2015 σε αρνητικό EBIT. Παράλληλα το λειτουργικό EBITDA της εταιρείας ακολούθησε παρεμφερή πορεία. Την ίδια στιγμή τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας αυξάνονται κάθε χρόνο, σε συνεργασία και με τα διάφορα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία δεν ενισχύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά αντίθετα τα καταβαραθρώνουν με ενδεικτικά έτος το 2015, έχουν ως αποτέλεσμα, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας ήδη από το 2011 να παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο, με αποκορύφωμα το 2015.

Μαρινόπουλος: Κανονικά λειτουργούν τα καταστήματα

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Μαρινόπουλος ΑΕ ισχυρίζεται ότι τα καταστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και επαναλαμβάνει ότι
«η υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί τη μοναδική λύση για τη διατήρηση της λειτουργίας της εταιρείας και των θέσεων εργασίας καθώς και τη διασφάλιση των οφειλών προς τους προμηθευτές». Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με κανονικούς ρυθμούς διεξάγεται η λειτουργία των καταστημάτων Μαρινόπουλος Α.Ε. σε συνέχεια της κατάθεσης αιτήματος, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, για την υπαγωγή της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης, που εκδικάζεται την Παρασκευή 1 Ιουλίου.

Τα καταστήματα και οι εργαζόμενοι τους καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμή λειτουργία και την άρτια εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Παράλληλα, συνεχείς είναι οι συζητήσεις με τις τράπεζες για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί τη μοναδική λύση για τη διατήρηση της λειτουργίας της εταιρείας και των θέσεων εργασίας καθώς και τη διασφάλιση των οφειλών προς τους προμηθευτές».

Η ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη 28 Ιουνίου η Μαρινόπουλος

Την Τρίτη 28 Ιουνίου η Μαρινόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την αίτηση υπαγωγής το Άρθρο 99 η οποία έχει ως εξής:

 «Η Μαρινόπουλος ΑΕ ανακοινώνει ότι σήμερα (σ.σ. Τρίτη 28 Ιουνίου) κατέθεσε, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αίτημα για την υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης βάσει τους υπ’ αριθμόν 4072/2012 και 4013/2011 Νόμους. Η εκδίκαση του αιτήματος από το Πρωτοδικείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου.

Η υπαγωγή της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί τη μοναδική λύση για τη διατήρηση της λειτουργίας της, σε αυτή τη φάση, και τη σταδιακή μετάβαση στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Κύρια σημεία του σχεδίου αυτού, αποτελούν η βελτίωση της απρόσκοπτης λειτουργίας, η αύξηση των πωλήσεων, η βέλτιστη αξιοποίηση των καναλιών διανομής και η πλήρη αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης.

Στην παρούσα φάση η ένταξη της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης είναι μονόδρομος, καθώς αποτελεί τη μόνη επιλογή για  τη διασφάλιση της λειτουργίας της ως μια βιώσιμη οικονομική μονάδα με βασικά οφέλη τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, και της διασφάλισης των οφειλών προς τους προμηθευτές που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης.

Η εταιρεία παραμένει σε συνεχείς συζητήσεις με τις τράπεζες και θα επανέλθει με σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με την πορεία του σχεδιασμού της».