Εκτός συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για ακόμα μία χρονιά τα αγροτεμάχια

Δεν θα ληφθούν υπόψη, για άλλη μια χρονιά, τα αγροτεμάχια στη διαδικασία υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 35 αναφέρεται ότι «δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2020 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016-2019) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού». Επιπλέον, επεκτείνονται και για το 2020 οι μειώσεις (που ίσχυσαν το 2019) στον ΕΝΦΙΑ ειδικών κατηγοριών φυσικών προσώπων.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας λόγω ανωτέρας βίας, εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του 2020, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.