ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ»: Ξεκινά η τηλεκατάρτιση των Νέων Γεωργών

Σύμφωνο με τους ειδικούς σκοπούς της ΚΑΠ το πρόγραμμα κατάρτισης

Το πράσινο φως στις ελληνικές αρχές για να ξεκινήσει η τηλεκατάρτιση των νέων γεωργών που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1 σε περίπου έναν μήνα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την υποβολή αιτήματος στις Βρυξέλλες από το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με όσα δηλώνει στην «ΥΧ» η διοίκηση του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», φαίνεται ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να υποστηρίξει την τηλεκατάρτιση των νέων γεωργών.

Συγκεκριμένα, «με την έναρξη της πανδημίας στην Ελλάδα και την εφαρμογή του lockdown τον περασμένο Μάρτιο (10-3-2020), ο ΕΛΓΟ-‘‘Δήμητρα’’ προχώρησε στη διαδικασία της αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος τηλεκατάρτισης (e-katartisi). Το σύστημα τηλεκατάρτισης (e-katartisi), που έχει προμηθευτεί ο Οργανισμός, έχει δοκιμαστεί και αποδείχθηκε ως εξαιρετικά λειτουργικό, αφού χρησιμοποιείται με επιτυχία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών των Αγροτικών Επαγγελματικών Σχολών του ΕΛΓΟ-‘‘Δήμητρα’’. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την ΕΥΔ ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ για την επίλυση κάποιων εθνικών γραφειοκρατικών ζητημάτων».

Στην κατεύθυνση της ΚΑΠ

Εκτός από τα παραπάνω, η διοίκηση του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» απαντά στο κατά πόσο το πρόγραμμα κατάρτισης των νέων γεωργών ακολουθεί τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις τις νέας ΚΑΠ. «Στα προγράμματα αγροτικής κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών, για νέους γεωργούς, που υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-‘‘Δήμητρα’’ περιλαμβάνονται επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία οριζόντια καλύπτουν όλες τις γεωργικές κατευθύνσεις της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής, αλλά και της μεικτής (μελισσοκομίας). Στο σύνολό τους, τα μαθήματα που διδάσκονται στους καταρτιζόμενους λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς στόχους της νέας ΚΑΠ.

Οι στόχοι σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, τη συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικότοπων και τοπίων, την προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, την προώθηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Στο σύνολό τους, όλα τα μαθήματα καλύπτουν και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα νέου αγρότη και δίνουν σε αυτόν όλο το θεωρητικό και τεχνικό πλαίσιο που ο ίδιος μπορεί να κινηθεί, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τη δική του εκμετάλλευση.

Ενδεικτικά, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι επιστημονικά αντικείμενα:

✱ Η πολιτική της ΕΕ για την αγροτική οικονομία. Προκλήσεις, στόχοι και παρεμβάσεις.

✱ Επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα. Οργάνωση και διοίκηση αγροτικής εκμετάλλευσης.

✱ Γενικές αρχές μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων.

✱ Προστασία περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.

✱ Ανάγκες σε νερό: Μέθοδοι – Σχεδιασμός άρδευσης.

✱ Εδαφολογικές απαιτήσεις: Σημασία των θρεπτικών στοιχείων για το φυτό

✱ Βασικές αρχές λίπανσης.

✱ Προϊόντα αναγνωρισμένων προδιαγραφών – ΠΟΠ/ΠΓΕ). Πρότυπα AGRO.

✱ Διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης.

✱ Βιολογικά προϊόντα. Γενικές αρχές παραγωγικής διαδικασίας βιολογικής γεωργίας & κτηνοτροφίας.

✱ Ζωοτροφές- τεχνολογία ζωοτροφών: Ασφάλεια και υγιεινή αυτών.

✱ Ορθές πρακτικές σίτισης των ζώων – Η ευζωία στο επίπεδο της εκτροφής, κατά τη μεταφορά και κατά τη θανάτωση.