ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ»: Ταχύρρυθμα προγράμματα για επαγγελματίες μελισσοκόμους

Την υλοποίηση 80 ταχύρρυθμων προγραμμάτων, που απευθύνονται σε επαγγελματίες μελισσοκόμους σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταρτίσεις θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις αρθούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί εξαιτίας της πανδημίας. Τα σεμινάρια, που είναι δωρεάν, θα έχουν διάρκεια τριών ημερών (15 διδακτικές ώρες) και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιουνίου 2021.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων είναι οι εξής:

✱ Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.

✱ Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του.

✱ Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.

✱ Μελισσοκομικά φυτά.

✱ Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης.

✱ Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης.

✱ Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών.

✱ Τυποποίηση – εμπορία – προώθηση – σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων.

✱ Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις).

✱ Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ).

✱ Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα).

✱ Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι (όπως αυτοί καθορίζονται στο επάγγελμα από την κείμενη νομοθεσία) μπορούν να απευθύνονται τόσο στα Κέντρα «Δήμητρα» του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», όσο και στους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς – συλλόγους της περιοχής τους, προκειμένου να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους. Σε όλους τους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας της εκπαίδευσης.