Ελιά: Ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη του κυκλοκόνιου

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών συνέβαλαν στη βλάστηση των κονιδίων του μύκητα του κυκλοκόνιου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά, σε δειγματοληψίες φύλλων που πραγματοποιήθηκαν σε αψέκαστους ελαιώνες διαπιστώθηκαν ενεργά κονίδια, σε μικρό ποσοστό.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για την Κεντρική Μακεδονία προβλέπεται γενικά άστατος καιρός, με κατά τόπους βροχοπτώσεις. Αυτή η πρόγνωση προκαλεί ανησυχία, καθώς ο μύκητας μολύνει με τα κονίδια, τα οποία μεταφέρονται με το νερό της βροχής. Η μόλυνση γίνεται απαραίτητα με σταγόνα νερού σε θερμοκρασία 7-250 C με άριστη τους 12-150 C.

Σε ελαιώνες που υπάρχουν φθινοπωρινές προσβολές (σ.σ. χαρακτηριστικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια) συνιστάται επέμβαση όταν το μήκος της νέας βλάστησης είναι 2-5 εκατοστά. Η βλάστηση των κονιδίων είναι μεγαλύτερη στα νεαρά φύλλα.

Ο μύκητας προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Τα κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και καρπόπτωση και τα δέντρα οδηγούνται σε καχεξία.