Ελληνική πρωτιά στην αύξηση των φόρων

«Πρωταθλήτρια» στην αύξηση των φόρων τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση, που αφορά τα στατιστικά των δημοσίων εσόδων (Public Revenue Statistics 2018).

Στην περίοδο από το 2007 έως το 2017, η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών του Οργανισμού, από το 31,2% στο 39,4% του ΑΕΠ. Μεγάλες αυξήσεις, άνω του 3% καταγράφηκαν, επίσης, σε άλλες πέντε χώρες, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Ολλανδία και τη Σλοβακία.

Αποκαλυπτικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι της επιβάρυνσης οφείλεται στους έμμεσους φόρους που «αγγίζουν» και τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.

Ειδικότερα, οι άμεσοι φόροι (επί εισοδημάτων και κερδών) διαμορφώθηκαν το 2017 στο 9% του ελληνικού ΑΕΠ και αντιστοιχούσαν στο 22,8% του συνόλου των κρατικών εσόδων, ενώ οι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες διαμορφώθηκαν στο 15,4% του ΑΕΠ ή στο 39,1% του συνόλου των φόρων.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ καταγράφει, επίσης, εξαπλασιασμό των φόρων στην περιουσία στο διάστημα 2010-2017, καθώς από 600 εκατ. ευρώ (2010) εκτινάχθηκαν στα 3,7 δισ. ευρώ (2017).

Ο χάρτης των εσόδων

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας προέρχεται από τη φορολόγηση αγαθών και υπηρεσιών (δηλαδή, ΦΠΑ και φόροι επί της κατανάλωσης) που αντιστοιχούν στο 15,4% του ΑΕΠ.

Ακολουθούν τα έσοδα από τις εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (11,7% του ΑΕΠ), από τη φορολογία εισοδημάτων και κερδών (9% του ΑΕΠ) και από τη φορολογία της περιουσίας (3,2% του ΑΕΠ).

Σε σύγκριση με τον μ.ο. των χωρών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει αναλογικά υψηλότερα έσοδα από τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών, από ασφαλιστικές εισφορές και από την περιουσία (αντιστοιχούν στο 11,1%, 9,3% και 1,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ), ενώ έχει αναλογικά χαμηλότερα έσοδα από τη φορολογία εισοδημάτων και κερδών (11,4% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ).