Ελληνικά Κελλάρια Οίνου: Μείωση ζημιών, αλλά και τζίρου το 2022

Πτωτικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Κελλάρια Οίνου Δ. Κουρτάκης ΑΕ το 2022, με τη χρήση να κλείνει με πτωτικό πρόσημο, «μαζεύοντας» ωστόσο τις ζημιές σε σύγκριση με το 2021.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, Νο 2 πλέον στον κλάδο βάσει τζίρου, ο τελευταίος ανήλθε σε 23,934 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας μείωση 2,8% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα (24,624 εκατ. ευρώ). Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 7,029 εκατ. ευρώ και, μετά την αφαίρεση δαπανών, φόρων και τόκων, προέκυψαν ζημιές 140.409 ευρώ, μειωμένες πάντως σε σύγκριση με τα 300.729 ευρώ του 2021.

Για φέτος, η διοίκηση της Ελληνικά Κελλάρια Οίνου προσβλέπει σε αύξηση των πωλήσεων με την προσέλκυση νέων πελατών. Σημειώνει, ωστόσο, τον κίνδυνο μείωσης της ζήτησης που απορρέει από την παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και τις διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων· στοιχεία που, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό, συντηρούν ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Για την ώρα, πάντως, η εταιρεία παραμένει σταθερή και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.