ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένοι όλοι οι τομείς της κτηνοτροφίας εκτός από τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων

Συρρίκνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας το 2015, σε σχέση με το 2014 καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, όλοι οι δείκτες καταγράφουν μείωση εκτός από τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων με πρόβατα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ειδικών Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου για το 2015, που διενεργήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, το χρονικό διάστημα 2014-2015, παρατηρούνται οι εξής μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων, και των εκμεταλλεύσεων:

Αριθμός ζώων

 • Μείωση στον αριθμό των βοοειδών κατά 11,7% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των βοοειδών ήταν 658.943 το 2014 και 582.176 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1α).
 • Μείωση στον αριθμό των χοίρων κατά 16,1% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των χοίρων ήταν 1.045.598 το 2014 και 876.929 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1α).
 • Μείωση στην αριθμό των προβάτων κατά 2,4% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των προβάτων ήταν 9.071.959 το 2014 και 8.852.398 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1β).
 • Μείωση στον αριθμό των αιγών κατά 5,6% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των αιγών ήταν 4.254.499 το 2014 και 4.017.171 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1β).

Αριθμός εκμεταλλεύσεων

 • Μείωση των εκμεταλλεύσεων με βοοειδή κατά 7,2% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με βοοειδή ήταν 16.812 το 2014 και 15.609 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2α).
 • Μείωση των εκμεταλλεύσεων με χοίρους κατά 3,7% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με χοίρους ήταν 19.168 το 2014 και 18.455 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2α).
 • Αύξηση των εκμεταλλεύσεων με πρόβατα κατά 2,6% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με πρόβατα ήταν 86.491 το 2014 και 88.761 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2β).
 • Μείωση των εκμεταλλεύσεων με αίγες κατά 1,2% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων με αίγες ήταν 69.576 το 2014 και 68.766 το 2015 (Πίνακας 1, Διάγραμμα 2β).

Αριθμός ζώων ανά εκμετάλλευση

 • Μείωση στον αριθμό των βοοειδών ανά εκμετάλλευση κατά 4,8% το 2015 σε σχέση  με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 39,2 το 2014 και 37,3 το 2015 (Πίνακας 1).
 • Μείωση στον αριθμό των χοίρων ανά εκμετάλλευση κατά 12,9% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 54,5 το 2014 και 47,5 το 2015 (Πίνακας 1).
 • Μείωση στον αριθμό των προβάτων ανά εκμετάλλευση κατά 4,9% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 104,9 το 2014 και 99,7 το 2015 (Πίνακας 1).
 • Μείωση στον αριθμό των αιγών ανά εκμετάλλευση κατά 4,5% το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του αριθμού των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 61,1 το 2014 και 58,4 το 2015 (Πίνακας 1).

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία (και τους πίνακες) που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ