Γεωργία – Κτηνοτροφία: Μείωση του Δείκτη Εισροών κατά 3,3 τον Ιούνιο

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Ιούνιο 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουνίου 2019, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018, είχε παρουσιάσει αύξηση 3,2%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,4%, τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, οφείλεται στη μείωση κατά 1,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο και πατάτες και σπόροι.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2020, παρουσίασε μείωση 0,4%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,3% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2019 με τον Ιούνιο 2018.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών (μείωση κατά 3,3%), τον μήνα Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στη μείωση κατά 4,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 0,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ