-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

H ύπαιθρος υπήρξε κινητήριος δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην ΕΕ από την ίδρυσή της. Με σχεδόν το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ να πηγαίνει προς την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ο ρόλος που διαδραματίζει δεν μπορεί να υποτιμηθεί, γράφει σε άρθρο γνώμης στη Euractiv η υπεύθυνη Τύπου του European Council of Young Farmers, Fiona Lally.

Όπως υποστηρίζει, η ΕΕ έχει προχωρήσει την οικονομική της ένωση σε πολιτική και έχει επεκταθεί και στις 28 χώρες. Η γεωργία εξελίχθηκε και οι προκλήσεις της μετατοπίστηκαν. Η ύπαιθρος της ΕΕ εξακολουθεί να παραμένει μια σημαντική πηγή δραστηριότητας και πολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό που ίσως δεν είναι άμεσα προφανές είναι η έλλειψη νέων που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Οι αριθμοί νέων αγροτών της ΕΕ μειώνονται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. Μόνο το 5,6% των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ ανήκει σε αγρότες ηλικίας κάτω των 35 ετών, αριθμός που αντιπαραβάλλεται απότομα σε σχέση με τους γηραιότερους ομολόγους τους.

Οι γεωργοί, ως παραγωγοί τροφίμων, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευημερία της ευρύτερης κοινωνίας. Αντιμετωπίζουν την πρόκληση να παράσχουν υγιεινά, θρεπτικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα καλούνται να διαχειριστούν και τις πιέσεις της αγοράς.

Οι νέοι αγρότες και εν γένει οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο πρέπει να υπερκεράσουν αυτά τα εμπόδια και επιπροσθέτως ζητήματα, που σχετίζονται με την απόκτηση πρόσβασης στη γη και στην πίστωση, την εγκατάστασή τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, την επίτευξη ενός δίκαιου εισοδήματος και την αντιμετώπιση της μεταφοράς γνώσης για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Δεδομένου ότι ο αριθμός νέων αγροτών είναι ιδιαίτερα χαμηλός και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα επηρεάζουν τους πολίτες της ΕΕ, η αναθεωρημένη πολιτική θα έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον της γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι στις προτεραιότητές της περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση ως κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις μεταρρυθμίσεις και την ανανέωση των γενεών.

Οι γεωργοί εργάζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε ολόκληρη την ΕΕ και, κατά συνέπεια, χρειάζονται μια σειρά μέσων, για να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας τόσο για όσους έχουν ήδη καθιερωθεί ως γεωργοί, όσο και για νεοεισερχόμενους στον κλάδο.

Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες, για να επιταχυνθούν οι πολιτικές, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η ΚΑΠ παραμένει μια κοινή πολιτική που βοηθά τόσο τους αγρότες, όσο και τις αγροτικές κοινότητες να επιβιώσουν, ενώ παράλληλα αποτελεί μηχανισμό που ενισχύει την αλληλεγγύη της ΕΕ.

Εντούτοις, ο μειούμενος αριθμός νέων γεωργών στην ΕΕ παραμένει προβληματικός, διότι χωρίς τη συνδρομή τους το μέλλον της παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ θα υποφέρει σε μεγάλο βαθμό.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές