Με ένα κλικ φορολογική ενηµερότητα για πολίτες µε χρέη

Τη δυνατότητα να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα από την άνεση του σπιτιού τους, δίχως να επισκεφτούν την οικεία ΔΟΥ, θα έχουν φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής που έθεσε σε λειτουργία η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακά το απαραίτητο για τις συναλλαγές τους αποδεικτικό, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τη ΔΟΥ, όταν:

 Για την έκδοσή του απαιτείται να παρακρατηθεί από το προς είσπραξη ποσό μέρος των ρυθμισμένων οφειλών τους.

✱ Εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και υφίστανται οφειλές σε αναστολή είσπραξης.

✱ Εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων με υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης και παρακρατείται το σύνολο του εισπραττόμενου ποσού, έως το ύψος των συνολικών βεβαιωμένων οφειλών του αιτούντος.

 Εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, με παρακράτηση ποσού επί των ρυθμισμένων οφειλών.

Επιπλέον, διευκολύνεται σημαντικά η έκδοση ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων όταν υπάρχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς πέρα από το ύψος των τελευταίων, η χορήγηση της ενημερότητας συνδέεται και με το ύψος των φόρων που καταβάλλει κάθε χρόνο ο φορολογούμενος. Έτσι, ακόμα κι αν οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα όρια που προβλέπονται, η ενημερότητα χορηγείται, εάν ο φορολογούμενος καταβάλει ετησίως μέχρι 120% των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αποτέλεσμα να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρόκειται για συνεπή φορολογούμενο.

Επίσης, για την ασφάλεια, την εγκυρότητα και την ταυτοποίηση των συναλλαγών, αλλάζει το περιεχόμενο της αίτησης στην ψηφιακή εφαρμογή και ο τύπος του Αποδεικτικού Ενημερότητας, με την προσθήκη πεδίων, όπως:

 Το QR Code, για τον έλεγχο γνησιότητας του αποδεικτικού ενημερότητας.

 Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) στο myDATA του παραστατικού, του οποίου επιδιώκεται η είσπραξη.

 Το ΑΤΑΚ του ακινήτου, για τη μεταβίβαση του οποίου εκδίδεται το αποδεικτικό ενημερότητας.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν το νέο ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE.gov.gr / Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / Ενημερότητα / Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας / Είσοδος στην εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΑΔΕ, μέσω της νέας ψηφιακής διαδικασίας εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, αλλά και γραφειοκρατικός φόρτος, καθώς αποφεύγονται περί τις 200.000 επισκέψεις ετησίως στις ΔΟΥ.