Ένα τελευταίο σχόλιο!

Συνήθως τέτοιες στήλες εφημερίδων στο τελευταίο φύλλο του έτους αναλώνονται σε ευχολόγια ή στην ανάδειξη κάποιας αρνητικής πτυχής των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Εμείς θα επιχειρήσουμε κάτι διαφορετικό. Θα αναδείξουμε τη δουλειά μιας ολιγομελούς ομάδας υπαλλήλων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ, στην οποία πρέπει να πιστώσουμε την ομαλή πορεία κάποιων εμβληματικών προγραμμάτων.

Ο βαθμός απορρόφησης των Σχεδίων Βελτίωσης για παράδειγμα, εξ όσων γνωρίζουμε, κινείται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι οι προτεραιότητες που τέθηκαν και οι δικλείδες για να περιοριστεί η κατασπατάληση των πόρων στην προκήρυξη των νέων αγροτών, που μόλις έκλεισε, μας κάνει να ευελπιστούμε ότι μια νέα γενιά σύγχρονων παραγωγών ετοιμάζεται να ενταχθεί στον πρωτογενή τομέα.

Θα προτείναμε, λοιπόν:

✱ Ας αφεθούν τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ να λειτουργήσουν απρόσκοπτα. Δεν πρέπει να λησμονούμε για παράδειγμα ότι, σχετικά πρόσφατα, οι παρεμβάσεις στην προκήρυξη της βιολογικής οδήγησαν σε αιτήματα άνω του ενός δισ. ευρώ.

✱ Ας θωρακίσει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία τους υπαλλήλους από τις πιέσεις που ασκούν πολιτευτές υπέρ της μίας ή της άλλης περιοχής ή ομάδας.

✱ Ας προσληφθούν (μετά από πολλά χρόνια) νέοι επιστήμονες που τόσο έχει ανάγκη το ΥΠΑΑΤ. Εξάλλου, όταν οι υπηρεσίες αποδίδουν, αυτοί που πιστώνονται το έργο τους είναι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι.

Και ένα σχόλιο για τη νέα χρονιά. Σε αυτό και στο προηγούμενο φύλλο, 56 στελέχη που εισηγούνται ή σχεδιάζουν πολιτικές, εκπρόσωποι του αγροδιατροφικού τομέα και των επιχειρήσεων κατέθεσαν στην «ΥΧ» τα σχέδιά τους για το επόμενο έτος.

Εάν αυτά υλοποιηθούν, η ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Καλή χρονιά!