Έναρξη του 2ου προγράμματος επιμόρφωσης Γεωργικών Συμβούλων για εγγραφή στο Μητρώο ΕΛΓΟ

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων για την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την ανάρτηση του πρώτου θεματικού πεδίου, με τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ https://ekatartisi.elgo.gr/ https://ekatartisi.elgo.gr/ και θα κληθούν να το παρακολουθήσουν 2.759 εκπαιδευόμενοι.