Ένας πρώτος απολογισμός της φετινής Agrotica

-Διαφήμιση-

Πολλά και ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα της 28ης Αgrotica. Ας σταχυολογήσουμε μερικά.

Kατ’ ρχάς, η ιδιαίτερα μεγάλη παρουσία επισκεπτών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχες και εν πολλοίς στις αναμενόμενες εμπορικές συμφωνίες με τους προμηθευτές των μεγάλων μηχανημάτων. Η φετινή έκθεση αποτέλεσε έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο όπου οι ενδιαφερόμενοι περισσότερο έκαναν συγκρίσεις μοντέλων ελκυστήρων, συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, πάρα οριστικοποιούσαν συμφωνίες.

Έτσι, οι μεγάλες αποφάσεις μετατέθηκαν για το προσεχές μέλλον, όταν θα αποσαφηνιστούν οι τελικοί δικαιούχοι των Σχεδίων όλων των περιφερειών και τα χρηματοδοτικά εργαλεία των τραπεζών.

Αντίθετη ήταν η εικόνα για τους εξοπλισμούς, τα παρελκόμενα κ.λπ., όπου η πλειοψηφία των προμηθευτών ήταν ευχαριστημένη. Μετά από μία μακρά περίοδο που το βασικό αγοραστικό ενδιαφέρον προέρχονταν από αγοραστές του εξωτερικού, έκλεισαν και οριστικοποιήθηκαν πολλές συμφωνίες, δίνοντας βαθιά ανάσα και στο εγχώριο παραγωγικό δυναμικό των κλάδων αυτών.

Η εικόνα των επιχειρήσεων αγροτικών εφοδίων ήταν «εξ’ αντικειμένου» διαφορετική και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην παρουσίαση νέων προϊόντων.

Όμως, ιδιαίτερες συζητήσεις προκάλεσε η απουσία δύο μεγάλων εταιρειών του χώρου. Η εξήγηση για τη μία εξ’ αυτών, που ειδικεύεται στα λιπάσματα, ήταν το υψηλό κόστος χρεώσεων της Αgrotica. Αντίθετα, για τη δεύτερη, που ειδικεύεται πρωτίστως σε προϊόντα φυτοπροστασίας, ακούστηκε ότι διέρχεται περίοδο βαθιάς ανακατάταξης των εργασιών της.

Μεγάλη ήταν, τέλος, η επισκεψιμότητα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι εταιρείες που απασχολούνται με την καινοτομία και τη συμβουλευτική βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αγροτών, γεωτεχνικών και επιχειρήσεων αγροδιατροφής. Μπορεί βέβαια η ευφυής γεωργία και η ψηφιακή εποχή να περνούν στο λεξιλόγιο πολλών ή να γίνονται πλέον βασικό εργαλείο της ΚΑΠ, δεν παύουν όμως να είναι σύνθετες πρακτικές, που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και σίγουρα όχι επιπολαιότητα.

-Διαφήμιση-