Το ενεργειακό του μέλλον σχεδιάζει ο Δήμος Πύργου

Τη σύσταση Δημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας σχεδιάζει, μετά και την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμος Πύργου, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νέο νομικό πρόσωπο θα έχει τη μορφή αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού και σε αυτό θα συμμετέχουν αναλογικά με ποσοστό και τα επιμέρους νομικά πρόσωπα του δήμου. Η επικύρωση του καταστατικού, του υπό ίδρυση νομικού προσώπου, αναμένεται να γίνει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος, Τάκης Αντωνακόπουλος, όταν τα μέλη είναι σε έναν δήμο πρέπει να υπάρχουν πέντε συμμετοχές και πρότεινε τη συμμετοχή των πέντε νομικών προσώπων του δήμου στο συνεταιριστικό κεφάλαιο. Ο Δήμος Πύργου με 40%, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση και ο Δημοτικός Οργανισμός Πύργου με 20%, η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου με 10% και οι Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 5%.

«Στον Δήμο Πύργου, το πρώτο τρίμηνο του 2022, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 2.333.000 κιλοβάτ. Αντίστοιχα, η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τα 526.435 ευρώ, εκ των οποίων τα 317.000 αφορούν τη ρήτρα αναπροσαρμογής με την έκπτωση. Την ίδια περίοδο, παρατηρείται σημαντική αύξηση στο ενεργειακό κόστος, 67%, ήτοι 211.000 ευρώ, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σε επίπεδο δημότη ή νοικοκυριού, προκύπτει ότι το επιπλέον ενεργειακό κόστος ανάγεται περίπου σε 4 ευρώ ανά πολίτη ή 12 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Καθώς είναι επιλογή μας, το επιπλέον ενεργειακό κόστος δεν θα μετακυληθεί στους δημότες μέσω αύξησης των ανταποδοτικών τελών, αλλά θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου. Και για αυτό είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις σε σχέση με την ενέργεια, διότι διαφορετικά, εάν δεν παίρνουμε αποφάσεις, πρέπει να πάμε σε αύξηση τελών, δεν υπάρχει άλλη λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης.