Ενημέρωση των παραγωγών της Αρκαδίας για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών από την ΕΑΣ Αρκαδίας και την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Ενημέρωση των παραγωγών της Αρκαδίας για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών από την ΕΑΣ Αρκαδίας και την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Έντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση των παραγωγών της Αρκαδίας στο κάλεσμα της ΕΑΣ Αρκαδίας, στα πλαίσια ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, σε συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία λιπασμάτων ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ιωάννης Μουγγολιάς, διευθυντής Μarketing της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα που αφορούν τη θρέψη των καλλιεργειών.

Στην παρουσίαση του, ο κ. Μουγγολιάς αναφέρθηκε στο όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και στον παρεμβατικό ρόλο που καλείται να έχει η εταιρεία στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας μέσω της παραγωγικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι επιδίωξη της εταιρείας είναι να κατοχυρωθεί ως αξιόπιστος και μακροπρόθεσμος συνεργάτης, που προσφέρει άρτια και ποιοτικά προϊόντα και εξατομικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες των παραγωγών. «Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές και τις προκλήσεις της εποχής μας και συνδέουμε άρρηκτα το όνομά μας με την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ είναι ελληνική εμπορική και παραγωγική εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια, καθώς και λιπάσματα ξένων οίκων. H φιλοσοφία της αντανακλάται στις προσπάθειες προώθησης και ενίσχυσης του εταιρικού σήματος, στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της με καινοτόμα προϊόντα και στην επεξεργασία ολοκληρωμένων προτάσεων θρέψης που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας. Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας εξειδικευμένη μέθοδο παραγωγής, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ προσδίδει στα προϊόντα της πολλαπλά πλεονεκτήματα και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται από διεθνείς οίκους, traders, ανταγωνιστές και καταναλωτές», συνέχισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ευαισθησία της απέναντι στο περιβάλλον, με παρεμβατικό ρόλο στην παγίωση μιας ορθολογικής λιπαντικής αγωγής, η οποία θα μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων, μειώνοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον.

«Οι θέσεις της εταιρείας συνοψίζονται στις λέξεις βιωσιμότητα, ανασυγκρότηση, ανάκαμψη, οι οποίες προϋποθέτουν την ενίσχυση σε περιοχές με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης σε παραγωγικούς κλάδους με προστιθέμενη αξία.

Το άρτια καταρτισμένο δυναμικό και η συσσωρευμένη εμπειρία του αγροτικού τομέα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον παραγωγικό προσανατολισμό και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ενημέρωση των παραγωγών της Αρκαδίας για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών από την ΕΑΣ Αρκαδίας και την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

Σε αυτό το πλαίσιο, η παγίωση και περαιτέρω ενδυνάμωση του ηγετικού μας ρόλου στην ελληνική αγορά με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της γεωργικής παραγωγής στην χώρα μας. Παράλληλα, επιδιώκουμε την αύξηση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και στην προσπάθεια επίτευξης θετικού εμπορικού ισοζυγίου για την οικονομία μας», κατέληξε ο διευθυντής Marketing της εταιρείας.

Γνώση της αγοράς

«Η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας, η εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της και η σταθερή προσήλωση στις ανάγκες των παραγωγών και των γεωπόνων, αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτες αξίες και καθορίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Αξιοποιώντας το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας, τόσο στα εμπορικά όσο και στα τεχνικά τμήματα της εταιρείας, καθώς και τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά μας, παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, βελτιώνουμε την αποδοτικότητα της λίπανσης και συμβάλλουμε στη μεγιστοποίηση της παραγωγής και της επένδυσης σε αυτή», τόνισε ο κ. Μουγγολιάς.

Προϊόντα

Επικεντρωμένοι στην έρευνα, την καινοτομία και την ποιότητα, η εταιρεία παράγει και προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων θρέψης κατάλληλα για όλους τους τύπους εδαφών και όλες τις καλλιέργειες, απλά αζωτούχα λιπάσματα, αζωτούχα λιπάσματα με θείο, υψηλής ποιότητας σύνθετα, εξειδικευμένα πολυθρεπτικά λιπάσματα, κ.ά. 

«Καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της ενδοεταιρικής μας φιλοσοφίας. Εντάσσουμε στον στρατηγικό μας σχεδιασμό την προστασία του περιβάλλοντος, την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή», ανέφερε ακόμη ο Ιωάννης Μουγγολιάς.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δράση στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με πρόσφατο παράδειγμα τη στήριξη των πυρόπληκτων αγροτών της περιοχής των Βατίκων, όπου προσέφερε 50 τόνους ειδικού λιπάσματος για τη λίπανση της ελιάς, προκειμένου να στηρίξει τους πληγέντες παραγωγούς, να συμβάλει στην αποκατάσταση των ζημιωθέντων δέντρων και να ενθαρρύνει την καλλιέργεια της αθηνοελιάς στην περιοχή.