Ενημερωτική εκδήλωση για την δικτύωση των ΚΟΙΝΣΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ

Ενημερωτική εκδήλωση για την δικτύωση των ΚΟΙΝΣΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Το Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΘ, διοργανώνει το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016, στην Κομοτηνή, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης) εκδήλωση με θέμα «Ενημέρωση και δικτύωση των ΚΟΙΝΣΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και η παρουσίαση καλών πρακτικών δικτύωσης και συνεργασίας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο θεματικά πάνελ, υπό την μορφή συνεντεύξεων και τοποθετήσεων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των καλεσμένων και του κοινού.

Το πρώτο θεματικό πάνελ αφορά στις «Εξελίξεις και προοπτικές στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας». Θα παρευρεθεί ο Ιωάννης Μπάρκας, ειδικός σύμβουλος στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο οποίος θα μιλήσει για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, τις εθνικές προτεραιότητες και στρατηγικές. Επίσης, εκπρόσωπος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ θα μιλήσει για το ρόλο του ΠΕΠ στην ενίσχυση και στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το δεύτερο θεματικό πάνελ αφορά στην παρουσίαση καλών πρακτικών δικτύωσης και συνεργασίας με επιβεβαιωμένες συμμετοχές από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, το Δίκτυο Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι η πρώτη ηθική τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία υπέγραψε την πρώτη συμφωνία εγγυήσεων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου των Κοιν.Σ.Επ.) στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία EaSI. Επίσης, θα είναι παρόντες εκπρόσωποι από αναγνωρισμένα δίκτυα στην Ελλάδα οι οποίοι θα μιλήσουν για τα οφέλη της δικτύωσης και της συνεργασίας.

Παράλληλα με την εκδήλωση θα λειτουργήσει και χώρος εκθετηρίου για τις ΚΟΙΝΣΕΠ της ΠΑΜ-Θ για προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών, προβολή και γνωριμία.

Η εκδήλωση αφορά όλους του φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του δικτύου

-Διαφήμιση-