Ενισχύει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων η ΕΕ

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο εξέφρασαν την υποστήριξή τους, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην Πράξη της Γενεύης, μια πολυμερή συνθήκη για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Ο απερχόμενος επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, είπε: «Χαιρετίζω τη θετική απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να γίνει η ΕΕ μέλος της Πράξης της Γενεύης. Πρόκειται για ένα βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε πολυμερές επίπεδο. Αντικατοπτρίζει την πολύτιμη γεωγραφική ποικιλομορφία, την αυθεντικότητα και την τεχνογνωσία της ΕΕ, όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, τα τρόφιμα και τα ποτά. Η συμμετοχή αυτή θα ενισχύσει την προστασία που έχει ήδη επιτευχθεί μέσω διεθνών διμερών συμφωνιών».

Το Συμβούλιο ενέκρινε νομικό πλαίσιο που καθορίζει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα λειτουργήσει ως μέλος της Πράξης της Γενεύης. Χάρη στην Πράξη της Γενεύης, που εκσυγχρόνισε τη Συμφωνία της Λισαβόνας του 1958 για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή καταχώρισή τους, επιτρέπεται στους διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσχωρήσουν.

Σήμερα, αποτελείται από 28 μέλη, συμπεριλαμβανομένων επτά κρατών-μελών της ΕΕ. Η ιδιότητα του μέλους επιτρέπει την εξασφάλιση της προστασίας των ονομασιών προέλευσης (ΟΠ) μέσω μιας ενιαίας εγγραφής.

Αυτό σημαίνει ότι μόλις η ΕΕ γίνει επίσημα μέλος (περίπου σε τέσσερις μήνες), όλες οι γεωγραφικές ενδείξεις της (συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών προϊόντων) μπορούν να αποκτήσουν πλήρη προστασία στα άλλα μέλη της Πράξης της Γενεύης.