Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των ΜμΕ γεωγραφικής ένδειξης

Η πρώτη συνάντηση τοπικών εταίρων του Έργου SMEOrigin για την υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) παραγωγής και διανομής προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, ονομασίας προελεύσεως και παραδοσιακών προϊόντων, συγκλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο έργο συμμετέχουν επτά φορείς, όπως αναπτυξιακές εταιρείες, δήμοι και ενώσεις ΜμΕ από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία (επικεφαλής εταίρος), Βουλγαρία, Πολωνία, Φινλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αντίστοιχοι φορείς από τους άλλους εταίρους συμμετέχουν ως συνδεδεμένοι φορείς πολιτικής.

Οι προκλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σήμερα

Τις εργασίες της συνάντησης άνοιξε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Ευάγγελος Παπαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές τάσεις, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ παραγωγής και διανομής προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, ενώ ανέλυσε το σχήμα υλοποίησης, τους στόχους και τις δράσεις του έργου που θα αναπτυχθούν στη Δυτική Ελλάδα.

Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι το έργο θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των ΜμΕ γεωγραφικής ένδειξης, στην υποστήριξη και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, στην αναθεώρηση και βελτίωση της σήμανσης (σημάτων ποιότητας) των προϊόντων, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη οι αυξανόμενες απαιτήσεις περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας.

Παρέμβαση πραγματοποίησε ο καθηγητής του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας, Φραγκίσκος Κουτελιέρης, σε σχέση με τα θέματα της άυλης προστιθέμενης αξίας που προσδίδει στα προϊόντα η ιδιαίτερη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά των περιοχών παραγωγής γεωγραφικής ένδειξης στη Δυτική Ελλάδα.

Εκ μέρους της ομάδας έργου του Πανεπιστημίου εισήγηση έκανε ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, ερευνητής και σύμβουλος ανάπτυξης, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην καταγραφή και ανάδειξη καλών πρακτικών στο επίπεδο των θεσμικών και συλλογικών οργανωτικών προσπαθειών, όπως οι εκθέσεις τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας και στο επίπεδο των προϊόντων ΠΟΠ και γεωγραφικής ένδειξης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως τα κρασιά, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, τα τυριά ΠΟΠ (φέτα, κεφαλογραβιέρα), η κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσας κ.λπ.

Παρεμβάσεις έκανε ο κ. Λόης από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, αναφέροντας τα προϊόντα ΠΟΠ που παράγει η Αιτωλοακαρνανία, τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί το Επιμελητήριο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και τις ενέργειες που έχουν γίνει για την προετοιμασία νέων φακέλων σε προϊόντα της αιτωλοακαρνανικής υπαίθρου και των αλιευμάτων.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση το προσεχές διάστημα, όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές από τους εταίρους του έργου, στην πρώτη διακρατική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Μούρθια της Ισπανίας στα μέσα Μαΐου.