ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο.Ε.Φ.

H Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί από το 2003 μέχρι και το 2021 τριετή προγράμματα εργασίας για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), συνολικού τριετούς προϋπολογισμού περίπου 46 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από το υποχρεωτικό παρακράτημα 2% της ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών, αλλά και από εθνικά και ίδια κεφάλαια των συμμετεχουσών φορέων. Στόχος των προγραμμάτων Ο.Ε.Φ. είναι, ο προγραμματισμός της παραγωγής, η εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής, όπως και η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, η βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και η προώθηση της εμπορικής τους αξίας.

Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με 10 Ο.Ε.Φ. για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων τους προγραμμάτων εργασίας, για την τριετία 2018-2021. Χάρη στη συνεργασία αυτή, ειδικά για τις δράσεις του τομέα Ε, το πρώτο έτος υλοποίησης επετεύχθει, η εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22005:2007 και ISO 22000:2005 από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα.

Τα πρότυπα ISO 22005:2007 και ISO 22000:2005 απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων. Ταιριάζουν κυρίως στις εκείνες που επιδιώκουν να εφαρμόσουν, πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, και να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα. Τα σημαντικότερα οφέλη για κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην αλυσίδα τροφίμων, από την τήρηση και πιστοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, είναι:

 • Η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
 • Η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
 • Η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
 • Το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών, ως προς τα προϊόντα της επιχείρησης
 • Η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά

Επιπλέον των ανωτέρω, ξεκίνησε από τη Γερμανία – Μόναχο (21/1/2019) και Βερολίνο (23/1/2019), συνέχισε στη Σουηδία – Στοκχόλμη (28/1/2019), και ολοκληρώθηκε στη Δανία – Κοπεγχάγη (30/1/2019), η διάχυση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας με την εγκεκριμένη ιταλική  Ο.Ε.Φ. ITALIA OLIVICOLA (διευρωπαϊκή συνεργασία βάσει Καν. (ΕΕ) 1308/2013 άρθρο 29, παρ. 3, σημείο γ), μέσω της διανομής πληροφοριακού υλικού και της διενέργειας σεμιναρίων οργανοληπτικής αξιολόγησης ελαιολάδου, στο πλαίσιο του GAMBERO ROSSO International Τour.

Συμμετέχουσες οργανώσεις:

 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ : www.akrasi.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Ε.Α.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» : www.zante.oliveoil-po.com
 • ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.Ε. : www.monopati.oliveoil-po.com
 • ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ : www.palaiokipos.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ : www.palaiochori.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΙΩΝ «Ο ΜΑΛΕΑΣ» : www.maleas.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ : www.petrina.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ” : www.easmn.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ : www.pilio.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ : www.spartia.oliveoil-po.com

 

Πληροφορίες: Άξιον Αγροτική
Έδρα: Σφακτηρίας 11, 18545 Πειραιάς
Τηλ: 2162002440
Ιστοσελίδα: www.axionagro.eu
Email: [email protected]

«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, Δράσεις E.i και E.ii του εγκεκριμένου προγράμματος με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»