Οι εννέα προτάσεις του ΣΒΕ προς τον πρωθυπουργό ενόψει της ΔΕΘ

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΒΕ στον Πρωθυπουργό για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης, και σύγκλισης καθώς επίσης και για την έμπρακτη υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας είναι: Η κατάλληλη βιομηχανική πολιτική για την περιφέρεια, η ανάπτυξη των υποδομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η καινοτομία και η εξωστρέφεια, και, η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, είναι οι τέσσερις (4) τομείς πολιτικής που συζήτησε ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Α]  Βιομηχανική Πολιτική για την περιφέρεια:

  • Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης για τη Θράκη και την παραμεθόρια περιοχή της Μακεδονίας και της Ηπείρου
  • Στρατηγικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της περιφερειακής βιομηχανίας 

Β]  Επιχειρηματικές υποδομές:

  • Δημιουργία «Διεθνούς Ζώνης Βιομηχανίας και Εμπορίου Θεσσαλονίκης»
  • Αναβάθμιση περιβαλλοντικών υποδομών και εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε όλες τις ΒΙΠΕ της Βορείου Ελλάδος
  • Νομοθετική ρύθμιση για χαρακτηρισμό των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε «οργανωμένους υποδοχείς»

 Γ]  Καινοτομία – Εξωστρέφεια:

  • Διεθνές Τεχνολογικό Κέντρο «Thess INTEC»
  • Φορέας προώθησης και προβολής Μακεδονικών προϊόντων

 Δ] Παραγωγικές επενδύσεις:

  • Υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην περιφέρεια, με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων βιομηχανικής αναδιάρθρωσης.

Υποπρόγραμμα 1: Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας,

Υποπρόγραμμα 2: Κλαδική πολιτική.

Υποπρόγραμμα 3: Οριζόντιες ενισχύσεις.

  • Άρση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου.