Ένσωματώνονται οι νέοι του 2016

Ακόμη 1.328 επιλαχόντες μπαίνουν στο πρόγραμμα, από Σεπτέμβρη τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2018

neoi-agrotes
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Τα ονόματά τους μπορούν να δουν στους καταλόγους που έχουν δημοσιεύσει οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Κρήτης, οι επιλαχόντες νέοι αγρότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση και της τρίτης φάσης ένταξης, υλοποιούνται ουσιαστικά οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για απορρόφηση του συνόλου των επιλαχόντων ανά περιφέρεια, στο πλαίσιο των αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1, που αφορούσε την «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συνολικά, 1.328 νέοι αγρότες προστίθενται στους δικαιούχους του προγράμματος για την «Εγκατάσταση νέων γεωργών», ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, στη λίστα αυτή αναμένεται να προστεθούν και οι περίπου 300 επιλαχόντες της Δυτικής Ελλάδας, καθώς αναμένεται η σχετική τροποποίηση της απόφασης από την αρμόδια Διεύθυνση της περιφέρειας. Με την εξέλιξη αυτή, εντός του Αυγούστου, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για να μπορέσει να ξεκινήσει και η καταβολή των πρώτων πληρωμών στους νέους δικαιούχους, κατά 70%, όπως ορίζει το πρόγραμμα.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πιο συγκεκριμένα, 634 επιλαχόντες εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 3.356 νέους γεωργούς και το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης σε 63.669.500 ευρώ. Σύμφωνα με την 4η Επικαιροποίηση της Απόφασης, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ, ακόμη 53 άτομα περιλαμβάνονται στον πίνακα των δυνητικά δικαιούχων του υπομέτρου, οι οποίοι έως τις 13 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που συμπεριληφθούν τα 53 αυτά επιπλέον άτομα, η συνολική δημόσια δαπάνη θα αυξηθεί κατά 973.500 ευρώ.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ακόμη 133 νέοι αγρότες υπάγονται στο πρόγραμμα, καθώς εδώ και περίπου μία εβδομάδα έχει δημοσιευτεί η 3η Τροποποίηση της Απόφασης, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται στους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του 2016. Η απορρόφηση αυτών των επιλαχόντων ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων σε 1.482 άτομα και το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης για την περιφέρεια σε 28.271.500, σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της περιφέρειας. Με βάση το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που προκύπτουν από την τελευταία τροποποίηση, ακόμη τρία άτομα κατατάσσονται στους εν δυνάμει δικαιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους σε διάστημα ενός μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνολικά 1.810 είναι οι δικαιούχοι νέοι αγρότες του Υπομέτρου 6.1 μετά και την 4η επικαιροποίηση της απόφασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μετά από 11 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 38 απορριφθέντες, 281 επιλαχόντες προστίθενται στις εγκεκριμένες αιτήσεις, ενώ ακόμη 13 δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει εντός ενός μηνός να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 34.097.500 ευρώ, μετά και τις 281 επιπλέον εγκρίσεις.

Περιφέρεια Κρήτης

Τα τελικά αποτελέσματα ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 για την εγκατάσταση νέων γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ανακοίνωσε και η Περιφέρεια Κρήτης, κλείνοντας ουσιαστικά τον κύκλο των δικαιούχων νέων αγροτών για ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης στην περιφέρεια, με βάση την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 2016. Στις εγκεκριμένες αιτήσεις νέων αγροτών, προστέθηκαν οι ακόμη 280 επιλαχόντες της περιφέρειας, ανεβάζοντας τους συνολικά δικαιούχους σε 1.686 και τη δημόσια δαπάνη σε 34.084.500 ευρώ. Μόλις ένα άτομο υπάρχει στη λίστα των εν δυνάμει δικαιούχων, οπότε και πρέπει εντός ενός μήνα να κάνει διακοπή επαγγέλματος, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου αναμένεται ακόμη η σχετική απόφαση, από τις 1.821 αρχικές αιτήσεις, 1.441 είναι όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ περίπου 300 είναι οι υπό ένταξη αιτήσεις, μετά και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, αλλά και όσες έχουν απορριφθεί κατά τα προηγούμενα στάδια. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία της περιφέρειας, που εξασφάλισε το ρεπορτάζ, αναμένεται να ανέλθει σε 33.500.000 ευρώ.

Μετά και την ολοκλήρωση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ολοκληρώνεται ουσιαστικά η πρώτη πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 για την ένταξη νέων γεωργών του 2016, καθώς στους δικαιούχους του συγκεκριμένου προγράμματος, μετά και την πρώτη υπερδέσμευση, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, συμπεριλαμβάνονται πλέον όλοι οι επιλαχόντες που πληρούν τις προϋποθέσεις και διατήρησαν το ενδιαφέρον τους.

Σε δύο μήνες η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δεύτερης πρόσκλησης

Σε ό,τι αφορά τους αιτούντες νέους γεωργούς της δεύτερης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1, του 2018, οι αιτήσεις βρίσκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου δύο μηνών. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στη δεύτερη πρόσκληση των πέντε περιφερειών, που κατά την πρώτη πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης, κατατέθηκαν συνολικά 1.606 αιτήσεις, οι οποίες εάν εγκριθούν αναμένεται να αυξήσουν το ποσό της δημόσιας δαπάνης κατά 31.420.000 ευρώ, όπως αναγράφεται στον σχετικό πίνακα. Η δεύτερη αυτή πρόσκληση αφορά τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

-Διαφήμιση-