Ενστάσεις από τους νέους αγρότες για τη συμφωνία ΕΕ-Μercosur

Σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συμφωνία ΕΕ-Μercosur στους πιο ευαίσθητους τομείς της Ένωσης, όπως το περιβάλλον και το εμπόριο, εκφράζουν οι νέοι αγρότες, καλώντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να μη μετατρέψουν το διεθνές εμπόριο σε απειλή για τη σταθερότητα της μελλοντικής τους δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον Samuel Masse, πρόεδρο του Ceja (Συμβούλιο Νέων Αγροτών της ΕΕ), ο στρατηγικός τομέας της ευρωπαϊκής γεωργίας έχει ήδη να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. «Ως νέοι αγρότες, δεν αντιλαμβανόμαστε πώς η συμφωνία θα συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία που προτείνει η νέα ευρωπαϊκή εμπορική στρατηγική, ούτε πώς θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, διασφαλίζοντας ένα δίκαιο εισόδημα και να επιτρέψουμε τη δράση μας για το περιβάλλον και το κλίμα», σημειώνει.

Το Ceja υπογραμμίζει τον κόπο των Ευρωπαίων αγροτών για παραγωγή ασφαλών και βιώσιμων αγροδιατροφικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις νέες καταναλωτικές απαιτήσεις, διατυπώνοντας ακόμη πιο σαφείς ανησυχίες στο πλαίσιο των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και των κλιματικών δράσεων.

«Η ευρωπαϊκή προθυμία για ενσωμάτωση της δέσμευσης άνθρακα και άλλων πρακτικών περιορισμού των εκπομπών, θα έπρεπε να συναντά αντίστοιχη περιβαλλοντική συνεισφορά από τους εταίρους της ΕΕ», υποστηρίζει, προσθέτοντας ότι ακόμη και πρόσθετες δεσμεύσεις για το κλίμα, δεν απομακρύνουν τον κίνδυνο υπονόμευσης από εισαγωγές τροφίμων, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τονίζοντας, τέλος, την ανάγκη για «μια ισορροπημένη εμπορική πολιτική που αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό για τα ευρωπαϊκά προϊόντα», η Ceja προτρέπει την ΕΕ να μη συμβιβαστεί ως προς τα πρότυπα και τις αξίες της.