Ένταξη στο Διεθνές Μητρώο της WIPO για τη Μαστίχα Χίου

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου: καλύτερη τιμή για το μαστίχι Α’ ποιότητας

Δεκτός έγινε ο φάκελος που κατέθεσε η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης της Συνθήκης της Λισαβόνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Το αίτημα αφορούσε την εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο της ονομασίας ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ. Όπως σημειώνεται από την Ενωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η Πράξη της Γενεύης είναι μια Συνθήκη, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να προστατεύονται οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις.

«Με τη συγκεκριμένη καταχώρηση, η Μαστίχα Χίου θα προστατεύεται στα συμβαλλόμενα στη Διεθνή Συνθήκη της Λισαβόνας κράτη, όπως ακριβώς προστατεύεται στην ΕΕ, με άμεσο αποτέλεσμα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης, να υποχρεούται να προστατεύει στο έδαφος του τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων, που προέρχονται από άλλα συμβαλλόμενα μέρη», σχολιάζει ο Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου – ΕΜΧ Ηλίας Σμυρνιούδης.

Η σχετική ενημέρωση για την αποδοχή του φακέλου έγινε από τη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Γεωργίας της EE, μέσω του τμήματος ΠΟΠ του ΥΠΑΑΤ.

Πηγή: ertnews.gr