Έως 12 Απριλίου οι διορθώσεις στο Ε9, τι να προσέξετε για αγροτεμάχια και αγροτικά κτίσματα

Μέχρι τις 12 Απριλίου 2023 παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (E9) που εξέπνεε κανονικά στις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

H προθεσμία αφορά προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές από φορολογούμενους που είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2022. Όσοι, επομένως, αγόρασαν, πούλησαν, μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά ή κληρονόμησαν ακίνητα το 2022 θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να το δηλώσουν στην πλατφόρμα του Ε9 στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Βάσει των στοιχείων που θα δηλωθούν στο E9, θα εκκαθαριστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα πληρωθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις, με την αρχή να γίνεται τον Μάιο.

Όπως εξηγούν στο ypaithros.gr, οι λογίστριες- φοροτεχνικοί, Φωτεινή Μακρή και Κατερίνα Κουσουνή, υποχρέωση για την υποβολή δηλώσεων Ε9 για μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει:

–κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπράγματων δικαιωμάτων.

–κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη.

–κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της γενικής κυβέρνησης.

Τι να προσέξετε με τα αγροτεμάχια

Όσοι κατέχουν αγροτεμάχια θα πρέπει να γνωρίζουν κατά τη συμπλήρωση του Ε9 ότι:

  • Αγροί μονοετούς καλλιέργειας θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που καλλιεργούνται με ετήσια φυτά, οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που καλύπτονται από θερμοκήπια ή αποτελούν τεχνητούς βοσκοτόπους, καθώς και αυτές που τελούν υπό αγρανάπαυση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, μπορούν να καλλιεργηθούν, αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες.
  • Αγροί πολυετούς καλλιέργειας ή δενδρώνες, θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, που καλύπτονται από συστηματικές καλλιέργειες με δενδρώδη φυτά, με εμπορεύσιμους καρπούς ή ξυλεία, με πυκνότητα τουλάχιστον 8 δένδρων ανά στρέμμα. Εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που έχουν διάσπαρτα δέντρα λιγότερα από 8 ανά στρέμμα θεωρούνται αγροί μονοετούς καλλιέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι αμπελώνες.
  • Βοσκότοποι και χέρσες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχουν ποτέ καλλιεργηθεί, λόγω της φύσεως του εδάφους. Οι εκτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν επικλινή βραχώδη εδάφη που καλύπτονται αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από φυσική βλάστηση, βοσκόφυτα ή νομευτικά φυτά, κατάλληλα για τροφή ζώων. Στους βοσκοτόπους υπάγονται και οι χέρσες εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, οι οποίες είναι επικλινείς, βραχώδεις, διαβρωμένες από τα φυσικά φαινόμενα και δεν μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια. Οι χωματερές απόθεσης απορριμμάτων θεωρούνται βοσκότοποι.
  • Δασικές εκτάσεις θεωρούνται όσες που χαρακτηρίζονται δασικές βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.
  • Αρδευόμενες θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που αρδεύονται με γεώτρηση ή με οποιοδήποτε (δημόσιο ή ιδιωτικό) αρδευτικό σύστημα ή γειτνιάζουν με ποτάμι, λίμνη κ.λπ. Δεν θεωρούνται αρδευόμενες οι εκτάσεις που εξυπηρετούνται με μεταφορά νερού με βυτίο ή από δίκτυο πόσιμου νερού.

Αποθήκες /ειδικά κτίρια γεωργικής ή κτηνοτροφικής χρήσης

Αποθήκη (κωδικός 5) ορίζεται ο αποθηκευτικός χώρος, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής και τη χρήση του, οποιουδήποτε μεγέθους, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και δεν εντάσσεται στην κατηγορία των γεωργικών ή κτηνοτροφικών αποθηκών, ανεξάρτητα από τον όροφο στον οποίο βρίσκεται.

Ειδικό κτίριο γεωργικής ή κτηνοτροφικής χρήσης (κωδικοί 51/52) ορίζεται το κτίσμα στο οποίο φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, ή τα κτίρια που στεγάζουν ζώα και στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων.

Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία εγγραφή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και και συμπληρώνονται τα πεδία «Αποθήκες – Γεωργικά κτίσματα» (πεδίο 17β) και «Συνολική επιφάνεια κτισμάτων» (πεδίο 17).

Στην έννοια των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων και αποθηκών δεν περιλαμβάνονται:

α) Κτίρια μαζικής διαλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.

β) Σφαγεία

γ) Ψυγεία – Αποθήκες

Τα ανωτέρω κτίσματα θεωρούνται, υπό προϋποθέσεις (σχετική η περίπτωση 8),  βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια.

Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια

Βιομηχανικό – βιοτεχνικό κτίριο είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του.

Επίσης βιομηχανικό – βιοτεχνικό κτίριο θεωρείται το κτίσμα στο οποίο πραγματοποιείται μαζική διαλογή, συσκευασία ή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ή οργανωμένη συλλογή, επεξεργασία και μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων, σφαγείων και γενικά οργανωμένες γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες καθώς και τα ψυγεία – αποθήκες.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.

Αν έχει διακοπεί η λειτουργία της βιομηχανίας – βιοτεχνίας λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή.

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

Για την καταχώρηση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων αναγράφεται σε μία εγγραφή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στα αντίστοιχα πεδία κυρίων και βοηθητικών χώρων), στο πεδίο όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και και συμπληρώνονται τα πεδία «Επαγγελματικά ή ειδικά κτίρια» (πεδίο 17γ) και «Συνολική επιφάνεια κτισμάτων» (πεδίο 17).

Ευκαιρία αποτελεί μέχρι 31/3/23 και πριν την έκδοση του νέου εκκαθαριστικού ενφια να διορθωθούν  στο Ε9 λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα των ακινήτων τους.

Πώς θα διορθώσετε το Ε9

Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9

Από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

Για να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο συμπληρώνετε στοιχεία συμβολαίων, στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κλπ.

Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Το συνηθέστερο λάθος

Το πλέον συνηθισμένο λάθος έχει να κάνει με την αναγραφή των στοιχείων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια. Η νομοθεσία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη, ο φόρος υπολογίζεται κανονικά.