Έως 15/2 η πληρωμή των οφειλών για την κατανομή βοσκοτόπων

Παράταση έως του τέλους του χρόνου στη προθεσμία για την μίσθωση βοσκήσιμων γαιών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται προς όλους τους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας ότι με την έκδοση της ΥΑ αριθμ. 2056/140051/29.12.2017  που αφορά στους βοσκοτόπους καθορίζεται ότι οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου και περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης Οφειλής και τα αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους. Κατόπιν αυτού παρακαλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας όπως σπεύσουν να καταβάλλουν το μίσθωμα χρήσης βοσκής και να αποστείλουν τις αποδείξεις πληρωμής της τράπεζας στη διεύθυνση:

ΠΕ Λακωνίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

 

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress