Έως τέλος του μήνα οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Εκπνέει η προθεσμία για όσους έλαβαν υπόλοιπα ενισχύσεων παλαιότερων ετών

των Φωτεινής Μακρή και Κατερίνας Κουσουνή, λογιστριών – φοροτεχνικών

Πλησιάζουμε στο τέλος του φορολογικού έτους και ο μήνας που διανύουμε είναι αρκετά απαιτητικός, δεδομένου ότι πρέπει να κλείσουν εκκρεμότητες για αρκετούς αγρότες.

Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρέωση που αφορά τους αγρότες που έλαβαν το φορολογικό έτος 2020 αναδρομικά ποσά επιδοτήσεων, τα οποία «ανήκουν» σε άλλη χρήση. Συγκεκριμένα, ο ν. 4172/2013 άρθρο 8, παράγραφος 4 αναφέρει επί λέξει:

«Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι συμπληρωματικές δηλώσεις, ενώ θα υποβληθούν μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επιβαρύνονται με πρόστιμα. Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ 1068/2018:

«Δεν επιβάλλονται πρόστιµα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από όσους λαµβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερηµένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εµπρόθεσµης δήλωσης για το εισόδηµα αυτό. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα µέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών δηλώσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 31η Δεκεµβρίου εκάστου φορολογικού έτους».

Τελευταία χρονιά

Το θετικό είναι ότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά που θα υποβληθούν τροποποιητικές – συμπληρωματικές δηλώσεις λόγω «ετεροχρονισμένων» επιδοτήσεων. Στο άρθρο 33 του ν. 4772/2021 σημειώνονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται». Ο εν λόγω νόμος έλαβε ΦΕΚ 5/2/2021 και περιλαμβάνει κάθε επιδότηση που αφορά το 2021.

Επομένως, ό,τι ενισχύσεις συμπεριλαμβάνει η βεβαίωση που θα εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τον Φεβρουάριο του 2022, θα υπολογιστούν για τη φορολογική δήλωση 2021 ανεξάρτητα από το έτος που αφορούν.

Έλεγχοι για τις μετατάξεις ΦΠΑ

Η νέα χρονιά μπαίνει με μια σημαντική έγνοια για τους αγρότες και τους λογιστές τους, δεδομένου ότι μέχρι 30 Ιανουαρίου κάθε νέου έτους υποχρεούνται οι παραγωγοί που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 41 της παραγράφου 1 του ν. 2859/2000 να μεταταχτούν στο ειδικό καθεστώς, ενώ όσοι δεν τα πληρούν μετατάσσονται στο κανονικό. Οι λογιστές πρέπει να ελέγξουν τις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν το φορολογικό έτος 2021 ανεξάρτητα από το ποιο έτος αφορούν.

Τα κριτήρια του άρθρου 41 έχουν ως εξής:

✱ Παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

✱ Επιδοτήσεις κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Τονίζουμε ότι για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την μετάταξη σ’ αυτό (αν ο αγρότης ήταν στο κανονικό) θα πρέπει να πληρούνται και τα δύο κριτήρια σωρευτικά. Αν ένα εκ των δύο δεν πληρούται, τότε υπάρχει υποχρέωση έναρξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη αρχίσει να χρεώνονται πρόστιμα για τις περσινές μετατάξεις σύμφωνα με την Ε2046/2021 που έδωσε παράταση μέχρι τις 31/3/2021, αλλά μόνο σε όσους είχαν λάβει επιδοτήσεις τα έτη 2018, 2019 και 2020 και δεν είχαν μεταβεί στο Μητρώο της οικείας ΔΟΥ για ένταξη.

Με αυτήν τη διάταξη, θα μπορεί ο φορολογούμενος αγρότης και ενώ ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία να διαγράψει το πρόστιμο είτε της μετάταξης είτε της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που ήταν υπόχρεος να υποβάλει, εφόσον μετατάχθηκε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ
Τι πρέπει να φέρει ο αγρότης στον λογιστή-φοροτεχνικό του

Ενόψει του τέλους του φορολογικού έτους, ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ θα πρέπει να προσκομίσει στον λογιστή-φοροτεχνικό του τα εξής:

✱ Τιμολόγια Πώλησης – Δελτία Ημερήσιας Κίνησης (Ζ)
✱ Εκκαθαρίσεις από συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών
✱ Τυχόν έσοδα από αυτοτιμολογήσεις
✱ Τιμολόγια αγοράς – Αποδείξεις ΑΛΠ
✱ Εργόσημα
✱ Εισφορές ΟΓΑ (ΕΦΚΑ)
✱ Ειδική ασφαλιστική εισφορά ΕΛΓΑ
✱ Λογαριασμούς ΔΕΚΟ

Από την πλευρά του, ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ θα πρέπει να φέρει:

✱ Όλα τα αντίγραφα από τα Ειδικά Στοιχεία
✱ Τα παραστατικά που έχουν εκδώσει για τον αγρότη άλλοι υπαγόμενοι στον ΦΠΑ
✱ Εργόσημα
✱ Τιμολόγια αγοράς
✱ Εισφορές ΟΓΑ (ΕΦΚΑ)
✱ Ειδική ασφαλιστική εισφορά ΕΛΓΑ
✱ Λογαριασμούς ΔΕΚΟ

Στα παραπάνω προστίθεται και κάθε άλλο παραστατικό που έχει ο αγρότης στην κατοχή του, όπως αποδείξεις από ενοίκια, τέλη κυκλοφορίας, αποδείξεις πληρωμής δανείων κ.λπ.

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και, όπως ισχύει για κάθε άλλη επιχείρηση, κάθε οντότητα που ασκεί αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία κάθε συναλλαγή, ανεξάρτητα από την αξία της.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021