Επί τάπητος οι ενισχύσεις των αγροτών για την προσφορά τους στο κλίμα

Την καθιέρωση ειδικών ενισχύσεων που ανταμείβουν τους αγρότες για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω των συστημάτων χορήγησης πιστώσεων άνθρακα, προτείνει με τροπολογία του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ετοιμάζεται για το κλίμα. Η πρόταση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ενεργοποίηση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου υπέρ του αγροτικού τομέα και θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ χειροκροτήθηκε από τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές ευρωπαϊκές οργανώσεις COPA και COGECA.

«Θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία τόσο για να ενισχυθεί η δυναμική δέσμευσης άνθρακα στις αγροτικές γαίες, όσο και για να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας των COPA-COGECA, Πέκα Πεσόνεν.

Ειδικότερα, πριν από λίγες ημέρες, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με 392 ψήφους υπέρ, 161 κατά και 142 αποχές, την εντολή του, ενόψει των διαπραγματεύσεων για τη νέα νομοθεσία της ΕΕ, για την προστασία του κλίματος. Ο νέος νόμος έχει ως στόχο να μετατρέψει τις πολιτικές υποσχέσεις περί επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 σε νομικά δεσμευτική υποχρέωση.

Πιστώσεις άνθρακα

Με την τροπολογία 144, που κατατέθηκε στο σχέδιο κανονισμού, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν πως «η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να καθιερωθούν συστήματα χορήγησης πιστώσεων άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου μέσω της δέσμευσης άνθρακα στη χρήση γης, στο έδαφος και στη βιομάζα στη γεωργία, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα, καθώς και τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης χωριστής αγοράς απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα για δέσμευση αερίων θερμοκηπίου στο έδαφος».

Όπως υπογραμμίζεται στην τροπολογία, «το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και σε ένα σύστημα αξιολόγησης και έγκρισης από την Επιτροπή και, παράλληλα, να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως στη βιοποικιλότητα, στη δημόσια υγεία ή σε κοινωνικούς ή οικονομικούς στόχους. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω εκτίμησης έως τις 30 Ιουνίου 2021».

Φιλόδοξοι στόχοι

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί ο στόχος αυτός σε «τουλάχιστον 55%», στην τροποποιημένη πρότασή της για τον νέο νόμο. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές έθεσαν τον πήχη πιο ψηλά, ζητώντας να μειωθούν οι εκπομπές έως το 2030 κατά 60%, προσθέτοντας ότι, στο πλαίσιο αυτό, η αναθεώρηση των εθνικών στόχων θα πρέπει να γίνει με τρόπο οικονομικά δίκαιο και αποτελεσματικό.

Επίσης, ζήτησαν από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη αντίκτυπου και να καθορίσει ενδιάμεσο στόχο για το 2040, για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα βρεθεί στον σωστό δρόμο για την επίτευξη του στόχου για το 2050.

Τέλος, εξέφρασαν την άποψη ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη πρέπει το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να καταργήσουν σταδιακά όλες τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.