Επίδομα μητρότητας: Δυνατότητα μεταβίβασης για επτά μήνες από την αγρότισσα στον πατέρα

Το χρονικό σημείο έναρξης του δικαιώματος της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (σ.σ. του επιδόματος μητρότητας) για τις μη μισθωτές ασφαλισμένες, δηλαδή αγρότισσες, ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες, αλλά και τον τρόπο μεταβίβασής του στον πατέρα, προσδιορίζει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος για τις εν λόγω ασφαλισμένες εκκινεί μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας εννέα μηνών, η οποία εκκινεί μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ».

Ειδικά για την περίπτωση της υιοθεσίας, «η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας εκκινεί από την επομένη της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, ανεξάρτητα από το εάν ο δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, κατόπιν ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας». Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούται και η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ ετών.

Μεταβίβαση στον πατέρα

Εξάλλου, η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει στον πατέρα έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, ανεξάρτητα από το αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις σχετικές παροχές εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνει, πλέον της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και ασφαλίζεται με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού, από τον οποίο η ΔΥΠΑ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τη ΔΥΠΑ.