Επιχειρησιακή ομάδα: Ψηφιακή ετικέτα για την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα των ιταλικών κρασιών

Θέλοντας να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της αυθεντικότητας της υψηλής ποιότητας των ιταλικών κρασιών Veneto, η επιχειρησιακή ομάδα SMA.LA.WI. ανέπτυξε μία έξυπνη ετικέτα, την οποία οι καταναλωτές μπορούν να σαρώσουν με το κινητό τους τηλέφωνο και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το κρασί που αγοράζουν.

Οι εταίροι του έργου εντόπισαν ότι οι καταναλωτές τείνουν να είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» (ΠΓΕ) παρά με την πιο γνωστή «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» (ΠΟΠ).

Για τον λόγο αυτόν, θεωρούν ότι τα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως η έξυπνη επισήμανση και οι κωδικοί QR μπορούν να φέρουν μεγαλύτερη προβολή σε ένα προϊόν και να βελτιώσουν τη θέση του παραγωγού στην αλυσίδα αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τους εταίρους, «κάθε μπουκάλι κρασί είναι διαφορετικό, έχει τον δικό του χαρακτήρα και τη δική του ιστορία. Πιστεύουμε ότι όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα μπουκάλι κρασί, θα πρέπει να μπορεί να ανακαλύψει την εδαφική του αξία, τις διαδικασίες παραγωγής, καθώς και τις εταιρικές αξίες και την ταυτότητα της εταιρείας που τα παράγει.

Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί, θέλοντας να μάθουν για τα προϊόντα που αγοράζουν, όχι μόνο τον τόπο καταγωγής, αλλά και τις αξίες του παραγωγού. Έτσι, η συνεργασία είχε ως στόχο να σχεδιάσει μια έξυπνη ετικέτα που θα μπορούσε να κάνει αυτές τις πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες στον καταναλωτή μέσω μιας εφαρμογής στα έξυπνα τηλέφωνά τους.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους καταναλωτές, καθησυχάζοντάς τους για την ποιότητα και τη γνησιότητα του προϊόντος. Με την ανασυγκρότηση των σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού, το έργο στοχεύει τελικά στη μείωση του χάσματος μεταξύ των οίνων ΠΓΕ και ΠΟΠ.

Τέλος, η έξυπνη ετικέτα όχι μόνο συμβάλλει στο μάρκετινγκ, αλλά προστατεύει επίσης τόσο τον παραγωγό όσο και τον πελάτη από την απάτη. Αυξάνει την ιχνηλασιμότητα, καθώς προσδιορίζεται γεωγραφικά η παραγωγή, αλλά και τα πρωτόκολλα της εκάστοτε εταιρείας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα».