Η επόμενη μέρα της συμφωνίας της ΚΑΠ

Αναμενόμενες οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη συμφωνία για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. «Πετύχαμε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής από τη δεκαετία του 1990» δήλωσε η προεδρεύουσα υπουργός της Πορτογαλίας, άποψη με την οποία συμφώνησαν και οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου.

«Η συμφωνία μας ήταν ισορροπημένη και σεβάστηκε τις κόκκινες γραμμές της κάθε πλευράς», δήλωσε ο επίτροπος Γεωργίας.

«Κερδισμένοι στα μεγαλύτερα θέματα κάνοντας τίμιους συμβιβασμούς», δήλωσαν λίγο πολύ οι υπουργοί του κάθε κράτους-μέλους.

Είναι γεγονός ότι κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ θέτει κάποια νέα ορόσημα. Αυτή που ολοκληρώνεται, για παράδειγμα, έθεσε στο επίκεντρο την εσωτερική και εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων.

Αυτή που έρχεται, θέτει στο επίκεντρο την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα. Εντάσσει δηλαδή βασικές πτυχές της αγροτικής πολιτικής στο ευρύτερο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Για να το επιτύχει, κάθε κράτος-μέλος υποχρεούται να καταθέσει προς έγκριση ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες, ακολουθώντας όμως κάποιες γενικές αρχές. Μάλιστα, εάν μέχρι τώρα η εν λόγω ευελιξία προσφέρονταν μόνο για τα μέτρα του Δεύτερου Πυλώνα, δηλαδή το ΠΑΑ κάθε χώρας, τώρα επεκτείνεται και στις επιλογές του Πρώτου, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις.

Η ευελιξία αυτή κρύβει βέβαια παγίδες, καθώς ψαλιδίζει τον κοινό και ενιαίο χαρακτήρα της ΚΑΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον. Επιτρέπει, ωστόσο, να μεγιστοποιηθεί το παραγωγικό της αποτύπωμα υπό κάποιες απαράβατες προϋποθέσεις, όπως:

✱ Στους έξι μήνες που ακολουθούν, κάθε κράτος-μέλος, συνεπώς και η Ελλάδα, θα συντάξει ένα πλήρες, πολυετές, φιλόδοξο Στρατηγικό Σχέδιο, με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.

✱ Το Σχέδιο αυτό θα είναι εύκολα εφαρμόσιμο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

✱ Θα παρέχει σταθερότητα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον που θα κινείται ο αγρότης και δεν θα είναι αντικείμενο συνεχών αλλαγών και παρεμβάσεων.