Έρευνα για τα drones στην ευρωπαϊκή αγορά από το ICAERUS

γράφει η Ελένη Ριζάκη

Έρευνα με θέμα την «Κατανόηση της αγοράς drones» πραγματοποιεί το project ICAERUS, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Horizon» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσιάζεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ίδιου του project. Το έργο, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε παρουσιαστεί στην «ΥΧ» (φύλλο 352).

Τι μπορούν να προσφέρουν τα drones στον αγρότη και στην ύπαιθρο

Σε ό,τι αφορά την έρευνα, το αντικείμενό της είναι η διεξαγωγή μιας λεπτομερούς και εις βάθος ανάλυσης για το τοπίο, που έχει διαμορφωθεί για τα drones στην Ευρώπη, αποτυπώνοντας, μέσα από την ενασχόληση και την κατανόηση, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες που σχετίζονται με φορείς που καινοτομούν στον τομέα των drones.

Στη δειγματοληπτική διαδικασία συμπεριλαμβάνονται και καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ενώ, μέσα από την έρευνα, γίνεται μια προσπάθεια να χαρακτηριστούν οι στόχοι τους, ο ρόλος τους και οι ανάγκες τους.

Υπενθυμίζεται πως η ονομασία ICAERUS αποτελεί συντόμευση της θεματολογίας του project, η οποία αφορά «Καινοτομίες και ανάπτυξη ικανοτήτων σε αγροτικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες, με τη χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Οι παραγωγοί, μπροστά στην προοπτική να αξιοποιηθούν πολύτιμα για αυτούς δεδομένα από επιχειρήσεις, εκφράζουν έντονη δυσπιστία και ορισμένες φορές είναι διστακτικοί