Έρευνα: Οι κανόνες της ΕΕ για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων απέτυχαν να επιφέρουν αλλαγές

Τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά ζητήματα που οφείλονται στα φυτοφάρμακα παραμένουν αμετάβλητα ή έχουν επιδεινωθεί παρά τους νόμους της ΕΕ για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των αγροχημικών, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Στις 5 Οκτωβρίου, χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων (SUD), η οποία αποκάλυψε ότι ο κανονισμός του 2009 πιθανόν να συνέβαλε σε κάποια μείωση του κινδύνου από αγροχημικά, αλλά η πρόοδος ήταν περιορισμένη και απέτυχε να συμβάλει στη μείωση της χρήσης τους.

«Η απώλεια βιοποικιλότητας από την πίεση των γεωργικών φυτοφαρμάκων παραμένει, σε γενικές γραμμές, αμετάβλητη», δήλωσε η Karin Attstrom, επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης από τη Ramboll, μια παγκόσμια εταιρεία συμβούλων.

Η αξιολόγηση ήταν μέρος της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία SUD και των σχεδίων της να την ευθυγραμμίσει με τον στόχο να μειώσει τη χρήση και τον κίνδυνο των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ κατά 50% πριν από το τέλος της δεκαετίας. Η Κομισιόν λέει ότι η ΕΕ είχε ήδη πραγματοποιήσει μια μείωση της τάξης του 8% προς αυτόν τον στόχο το 2018 και περαιτέρω μείωση 5% το 2019, σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 2015-2017.

Ωστόσο, η Attstrom αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα αυτής της μείωσης και αμφισβητεί το κατά πόσο η μεθοδολογία είναι αρκετά αποτελεσματική, ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο, όσον αφορά την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων.

«[Ο δείκτης της στρατηγικής F2F] είναι ένας δείκτης μεταβολών στον τύπο φυτοφαρμάκων που πωλούνται στα κράτη-μέλη, κάτι που αφορά τα χιλιόγραμμα των δραστικών ουσιών και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών των ουσιών», πρόσθεσε η ίδια. «Δεν βασίζεται όμως στην πραγματική χρήση ή εφαρμογή στο πεδίο και δεν λαμβάνει υπόψη τον τύπο κινδύνου που εγκυμονούν αυτές οι ουσίες για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον».

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια θεωρητική σχέση μεταξύ της οδηγίας SUD και της ΚΑΠ για την ενθάρρυνση της πιο ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων, αλλά στην πράξη αυτή η σύνδεση είναι πολύ αδύναμη για να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τομή και να υπάρξει δραστική αλλαγή. Η Attstrom προτείνει η ΕΕ να βελτιώσει την προώθηση πολιτικών για ένα καλύτερο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Επιβλαβών Οργανισμών (IPM), τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την πρόσβαση στην τεχνολογία, καθώς και τον καθορισμό του κόστους παραγωγής και την παρακολούθηση δεδομένων.