Έργα τοπικής ανάπτυξης στην Αιτωλοακαρνανία

Έξι έργα – δράσεις δήμων της Αιτωλοακαρνανίας εντάχθηκαν στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα από την Αναπτυξιακή Εταιρεία «Τριχωνίδα ΑΕ», που διαχειρίζεται το Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων». Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ειδικότερα, οι δράσεις που εντάχθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 400.000 ευρώ και η μεγαλύτερη από αυτές αφορά τον Δήμο Αμφιλοχίας και την ανακατασκευή δρόμου στο Σπάρτο. Ο Δήμος Αγρινίου, μεταξύ άλλων, μέσω του προγράμματος θα τοποθετήσει πλωτή εξέδρα στη λίμνη Κρεμαστών, που τα τελευταία χρόνια με τη συνεργασία των όμορων δήμων της περιοχής και της περιφέρειας έχει αρχίσει να αξιοποιείται τουριστικά.

Επίσης, προβλέπεται η έντυπη έκδοση οδηγού «Τόπου γεύσεις Δήμου Αγρινίου».