«ΕΡΓΑΝΗ»-ετήσια έκθεση: Η «ακτινογραφία» της απασχόλησης το 2020

Η πρακτική επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του 2020 για τη στήριξη της αγοράς εργασίας απεικονίζεται στην ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Η έκθεση βασίζεται στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι επιχειρήσεις τον Οκτώβριο κάθε έτους. Η προθεσμία υποβολής για το 2020, όπως είναι γνωστό, είχε παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από την έκθεση προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2020 ανέρχονταν σε 2.051.025 κι απασχολούνταν σε 2.152.910 θέσεις εργασίας (η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι 101.885 άτομα απασχολούνταν σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις). Αντίστοιχα από τα στοιχεία για το 2019 προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.986.336, ενώ ο αριθμός θέσεων εργασίας ήταν 2.085.581. Δηλαδή το 2020 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ήταν μεγαλύτερος  σε σχέση με το 2019, κατά 64.689  θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 3,26%.

2. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2020 ανέρχονταν σε 279.329, ενώ το 2019 ήταν 265.212 (αύξηση κατά 14.117 ή 5,32 %).

3. Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων (88,5% του συνόλου) απασχολούν από έναν έως 10 εργαζόμενους.

4. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (17,41% του συνόλου) δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ακολουθούν οι κλάδοι της εστίασης (12,64%), του χονδρεμπορίου (9,6%), της υγείας (5,18%) και οι νομικές – λογιστικές δραστηριότητες (4,06%).

5. Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό εμπόριο (απασχολεί το 13,39% του συνόλου των εργαζομένων). Ακολουθούν η εστίαση (10,87%), το χονδρικό εμπόριο (9,83%), η εκπαίδευση (4,92%) και η βιομηχανία τροφίμων (4,59%).

6. Η πλειονότητα των εργαζομένων (69,54%) απασχολούνται περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα, το 12,67% από 20,1-35 ώρες και το 11,99% απασχολούνται από 10,1-20 ώρες την εβδομάδα.

7. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους από 30-44 ετών (43,13%) και η επόμενη είναι η ομάδα 45-64 ετών (36,03%).

Δείτε ΕΔΩ την ετήσια έκθεση

Πηγή: naftemporiki.gr