Εργασίες διάνοιξης αγροτικών δρόμων στα χωριά του δήμου Τρίπολης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάνοιξης αγροτικών δρόμων από τον δήμο Τρίπολης.

Εργασίες έγιναν στις κοινότητες Καρδαρά και Σημιάδες.

Οι εργασίες διάνοιξης των αγροτικών δρόμων, θα συνεχιστούν και σε άλλες κοινότητες.

Συγχρόνως, γίνονται και καθαρισμοί δρόμων, ενώ τα συνεργεία του δήμου, προβαίνουν και σε άλλες βελτιωτικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές, είναι κρίσιμες, αφού στηρίζουν τους αγρότες της περιοχής, ενώ βοηθούν και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την λεγόμενη αντιπλημμυρική προστασία.

Πηγή: ertnews.gr