Φλερτάρει με 3 δράσεις του ΕΣΠΑ η γουνοποιία

Σε προσπάθεια ενδυνάμωσης του τομέα της γούνας, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, προχωρά η κυβέρνηση.

Ο κλάδος της γουνοποιίας, που αναπτύσσεται σε Καστοριά, Κοζάνη και Γρεβενά και μαζί με τον κύκλο εργασιών παραγωγής και μεταποίησης φέρνει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας, αντιμετώπισε πολλαπλά προβλήματα μετά τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ρώσων (υποτίμηση ρουβλίου) και του παλαιότερου λουκέτου στο Κέντρο Γούνας. Το νέο διεκδικητικό πλαίσιο, που θέτουν οι γουνοποιοί, αφορά στη συνέχεια των προωθητικών ενεργειών και στην εντατικοποίηση των δράσεων εξωστρέφειας, κυρίως σε νέες αγορές. Ήδη, στο Βιομηχανικό Πάρκο Καστοριάς, σε μία έκταση 302 στρεμμάτων, επιτρέπεται η δημιουργία εκθεσιακού κέντρου, ενώ ενδέχεται να συσταθεί και Ελεύθερη Ζώνη, που μπορεί να έχει ευνοϊκές τελωνειακές ρυθμίσεις, όπως ίσχυε και παλαιότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία είναι τα βασικά μέτρα που προτάσσει η κυβέρνηση και ενδιαφέρεται να ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2017. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν στην εξωστρέφεια, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στα clusters, στις οποίες θα μπορεί να ενταχθεί και ο γουνοποιητικός κλάδος.

Ειδικότερα:

1. «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜμΕ» αφορά στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν ήδη αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και όσων σχεδιάζουν να εξάγουν.
2.«Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας» για διεπιχειρησιακές συνεργασίες, δηλαδή συνεργασία μεταξύ 2 και 3 μικρομεσαίων επιχειρήσεων γούνας κ.ά.
3.«Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Είναι μέτρο που αφορά ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Καθώς στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο εξής, για υποψήφιους επενδυτές προβλέπεται και ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός, ο οποίος είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο, μαζί με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που διαθέτει προίκα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.