Εσθονία: Μέτρο Συνεργασίας και τεχνολογία για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους

Το Μέτρο Συνεργασίας αποφάσισαν να αξιοποιήσουν Εσθονοί αγρότες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης οργανικής ύλης και τη χαμηλή συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών στα εδάφη, αλλά και την έκπλυση αυτών των θρεπτικών συστατικών.

Δημιουργήσαν, λοιπόν, ένα κλάστερ καινοτομίας, το οποίο θα εξετάσει την εξεύρεση λύσεων για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, τη μείωση της έκπλυσης των θρεπτικών ουσιών, αλλά και των υπολειμμάτων των προϊόντων φυτοπροστασίας που συσσωρεύονται στο έδαφος. Τα παραπάνω θέματα αφορούν έναν μεγάλο αριθμό γεωργικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη γεωργία.

Έτσι, τα 19 μέλη του κλάστερ είναι αγρότες από την Εσθονία που ενδιαφέρονται πολύ να συνεργαστούν με επιστήμονες για να βρουν λύσεις, εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα στα αγροκτήματά τους και μοιράζοντας την εμπειρία τους με τους άλλους αγρότες. Οι κύριες δραστηριότητες του κλάστερ καινοτομίας περιλαμβάνουν τον πειραματισμό σε τρία κύρια θέματα: την ευφυή γεωργία, την αμειψισπορά και τη χρήση βιολογικών λιπασμάτων.

Στην ευφυή γεωργία, δοκιμάζεται η εφαρμογή λύσεων τηλεπισκόπησης για περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργική παραγωγή. Όσον αφορά την αμειψισπορά, το κλάστερ εξετάζει τα κατάλληλα είδη για την εφαρμογή της, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των βιολογικών λιπασμάτων.