Έτος επανεκκίνησης ή παραίτησης το 2020 για την ελληνική γεωργία;

Γράφει ο Νίκος Λάππας

Τα στοιχεία για τα βασικά αγροτικά μεγέθη του 2019, που δημοσίευσε πρόσφατα η ΕΕ, επιβεβαιώνουν τον κανόνα των όσων συνέβησαν τη δεκαετία που έφυγε. Το διάστημα αυτό, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε σε πολλές άλλες χώρες-μέλη, η αξία της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα παρέμεινε καθηλωμένη στα περίπου 10,5 δισ. ευρώ με ετήσιες αυξομειώσεις, που καθορίζονται από την πορεία κλάδων μεγάλου ειδικού βάρους, όπως η ελαιοκομία.

Την ίδια περίοδο, υπήρξε μία συνεχής άνοδος της αξίας των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν. Όπως απεικονίζεται στον σχετικό πίνακα, το 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε η αξία όλων των επιμέρους βασικών εισροών, κάτι που, εν πολλοίς, αποτέλεσε την τάση της δεκαετίας που έφυγε. Η άνοδος αυτή δεν συνοδεύτηκε από ένα «παραγωγικό άλμα» βελτιωμένων αποδόσεων, για παράδειγμα. Για τον λόγο αυτόν, η ετήσια βελτίωση της παραγωγικότητας του μέσου Έλληνα αγρότη είναι από τις χαμηλότερες της ΕΕ. Μάλιστα, η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του αριθμού των απασχολουμένων, παρά σε αυξήσεις του πραγματικού όγκου της αγροτικής παραγωγής και, κατ’ επέκταση, του πραγματικού εισοδήματος του αγρότη.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη, εάν ληφθεί υπόψη η επενδυτική συμπεριφορά των παραγωγών. Όπως απεικονίζεται στον σχετικό πίνακα, το 2019 η αγορά πάγιου εξοπλισμού μειώθηκε κατά 5% περίπου. Μάλιστα, τη δεκαετία που έφυγε οι αγορές πάγιου εξοπλισμού, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην υπόλοιπη ΕΕ, μειώθηκαν συνολικά κατά 30% περίπου.

Τη δεκαετία που μόλις άρχισε μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου καλούμαστε να παράξουμε με αυξημένους δείκτες παραγωγικότητας, να παράξουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους, να ενσωματώσουμε γνώση και καινοτομία στα προϊόντα μας. Μπαίνουμε σε μία περίοδο, κατά την οποία η νέα ΚΑΠ αλλάζει πολλές από τις έως τώρα καλλιεργητικές μας πρακτικές.

Για να γίνουν τόσα πολλά σε τόσο σχετικά σύντομο χρόνο, απαιτούνται νέες προτεραιότητες. Σίγουρα, μία από αυτές είναι ο δρόμος που ακολούθησαν οι αγροτικά αναπτυγμένες χώρες της υπόλοιπης ΕΕ. Δηλαδή, η δημιουργία ενός σύγχρονου Συστήματος Παροχής Συμβουλών.

Διαβάστε αύριο το αφιέρωμα της «ΥΧ» Συμβουλευτική: Τελευταία ευκαιρία για ανάπτυξη της παραγωγικότητας