ΕΒΕΠ: Η ευρωπαϊκή οδηγία UTP δεν πρέπει να βλάψει τους αγρότες, τους εμπόρους και τους καταναλωτές

ΕΒΕΠ: Η ευρωπαϊκή οδηγία UTP δεν πρέπει να βλάψει τους αγρότες, τους εμπόρους και τους καταναλωτές

Η ευρωπαϊκή οδηγία UTP για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δεν θα πρέπει να βλάψει τους αγρότες, τους εμπόρους, την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και φυσικά τους καταναλωτές, επεσήμανε σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Βιομηχανίας Στέργιο Πιτσιόρλα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης.

Καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εισέρχονται στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων στον τριμερή διάλογο σχετικά με την οδηγία για τις πρακτικές αθέμιτων εμπορικών συναλλαγών, όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι χονδρέμποροι προειδοποίησαν τους Ευρωπαίους νομοθέτες ενάντια στην έγκριση βιαστικών και κακών συμβιβασμών. Οι επιπτώσεις των ιδεών που έχουν επιβληθεί δεν έχουν υποβληθεί σε αξιολόγηση και θα ενεργήσουν ενάντια στα συμφέροντα των γεωργών, των ΜμΕ και των καταναλωτών.

Όπως σημειώνεται, οι έμποροι λιανικής και οι χονδρέμποροι ανησυχούν σχετικά με τις 140 τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι επιστολές έχουν σταλεί στους Επιτρόπους και σε αυτούς που εμπλέκονται άμεσα στους τριμερείς διαλόγους προκειμένου να εξηγήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις ορισμένων από τους πιθανούς συμβιβασμούς που συζητήθηκαν σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να ζητήσουν να δοθεί η δέουσα προσοχή στις επιπτώσεις που επικεντρώνονται στα εξής:

1.Τα αιτήματα του ΕΚ για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Οι τροποποιήσεις θα επιτρέψουν στις ήδη ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες να σταματήσουν κάθε ουσιώδη διαπραγμάτευση, χωρίς να προσπορίζουν οφέλη για τους αγρότες.

2.Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής στις σχέσεις μεταξύ ενός πολύ μικρού πωλητή και ενός ελαφρώς μεγαλύτερου ΜμΕ αγοραστή θα σημαίνει ότι τα ανεξάρτητα καταστήματα και χονδρέμποροι θα πρέπει να συμμορφώνονται με την πλήρη δέσμη απαγορεύσεων και περιορισμών της οδηγίας. Αυτό θα τους εκθέσει για να δικαιολογήσει τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες αρχές και να απαιτήσει πόρους που απλά δεν έχουν. Τα μικρά καταστήματα θα υποχρεωθούν να αποφύγουν αυτόν τον νομικό κίνδυνο απλώς σταματώντας την αγορά από τους τοπικούς παραγωγούς. Αυτό θα βλάψει άμεσα τους αγρότες και θα οδηγήσει τους μικρούς λιανοπωλητές στην αγκαλιά των πολυεθνικών κατασκευαστών εμπορικών σημάτων.

3.Η παρέκκλιση από τον ορισμό των ΜμΕ για την κάλυψη εταιρειών με ανώτατο όριο 250 υπαλλήλων / 50 εκατομμυρίων ευρώ θα υπερέβαινε το μέγεθος σχεδόν όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή των τοπικών συνεταιρισμών […] Αν αυτό δεν περιλαμβάνει την απαίτηση στον ορισμό των ΜμΕ ότι μια επιχείρηση πρέπει να είναι αυτόνομη από μια μεγαλύτερη ομάδα, κινδυνεύει επίσης – παραδόξως – να καλύψει τις τοπικές θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών σε μικρότερες χώρες.

4.Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής στις υπηρεσίες δημιουργεί νομική αβεβαιότητα: η έννοια των υπηρεσιών είναι ασαφής (η λιανική και η χονδρική πώληση είναι από μόνα τους μια υπηρεσία) και δημιουργεί σύγχυση με τον κατάλογο των απαγορευμένων και περιορισμένων πρακτικών, οι οποίες καλύπτουν ήδη ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχονται από λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους.

5.Η δημιουργία ενός γενικού ορισμού του UTP θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανεπιθύμητο προηγούμενο για τη μελλοντική νομοθεσία και τα περιθώρια αυθαίρετης ερμηνείας από τα κράτη-μέλη.

6.Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης σε μια οδηγία η οποία ήδη παρέχει δικαιώματα στους πωλητές και καμία σε αγοραστές δεν καθιστά την οδηγία εγγενώς διακριτική, ενώ έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ για την ισότητα ενώπιον του νόμου και την απαγόρευση των διακρίσεων, τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και συνταγματικών δικαιωμάτων σε πολλά κράτη-μέλη.

7.Η απαγόρευση των αμοιβαία επωφελών πρακτικών όπου υπάρχει “οικονομική εξάρτηση” θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τους λιανοπωλητές να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με μικρούς προμηθευτές και να τους ωθήσει να ασχοληθούν μόνο με μεγάλες μάρκες.

8.Μια τροπολογία που εξακολουθεί να ισχύει, απαγορεύοντας στους λιανοπωλητές να συνεργάζονται με τους αγρότες για υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και περιβαλλοντικά πρότυπα για την κάλυψη της ζήτησης των καταναλωτών, θα αποτρέψει τους αγρότες να επιτύχουν καλύτερη απόδοση για τη σκληρή δουλειά τους.

9.Μια τροπολογία που απαγορεύει τις ομάδες αγορών θα “σκοτώσει” τα μικρά καταστήματα που μπορούν να δημιουργήσουν πολύτιμες σχέσεις με τοπικούς προμηθευτές και αγρότες, αλλά δεν μπορούν να επιβιώσουν αν πρέπει να αγοράσουν στις πολύ υψηλές τιμές των προϊόντων των μεγάλων εμπορικών σημάτων που πρέπει να μεταφέρουν.

10.Όσο πιο περίπλοκος είναι ο κατάλογος των απαγορευμένων και πιο ασαφώς διατυπωμένων πρακτικών, τόσο λιγότερο είναι πιθανό τα καταστήματα που αγωνίζονται στο περιθώριο κερδοφορίας να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσουν.

Όπως σημειώνεται, αυτοί είναι οι 10 λόγοι για τους οποίους τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τη διοργανική συμφωνία που όλοι υπέγραψαν το 2016 και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υιοθετηθεί καμία τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής χωρίς σαφή εικόνα των επιπτώσεών της στους αγρότες, τους εμπόρους και στην υπόλοιπη αλυσίδα εφοδιασμού. Οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να αμφισβητηθεί νομικά.

«Από ελληνικής πλευράς δεν έχουμε απολύτως κανένα συμφέρον να δούμε τους πολλούς μικρούς προμηθευτές να ζημιώνονται, ούτε να βλάπτονται συνεργασίες με τους έμπορους λιανικής πώλησης που κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας αμοιβαίας και επωφελούς σχέσης […] Η επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων της πρότασης πρέπει να βασίζεται σε μία προσεκτική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των γεωργών, των 29 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που απασχολούνται στον τομέα του εμπορίου και των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών στην ΕΕ που εξυπηρετούν καθημερινά» καταλήγει η σχετική επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ