Τα κρίσιμα σημεία εξωδικαστικού και ρύθμισης δανείων για τους αγρότες

Τελευταία ευκαιρία για διευθέτηση με ευνοϊκούς όρους των οφειλών των παραγωγών  

agrotes-enisxiseis

Ανοιχτή για όλους τους αγρότες, αλλά και αυστηρή με όσους, βάσει της οικονομικής και περιουσιακής τους κατάστασης, κρίνεται ότι μπορούν να ανταποκριθούν δίχως ιδιαίτερες διευκολύνσεις στις εκκρεμείς δανειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους είναι η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, που ενεργοποιείται μέσα στις επόμενες ώρες για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Η ρύθμιση δεν εμπεριέχει κάποιον «κόφτη», ωστόσο εκείνο που έχει κομβική σημασία είναι η τεκμηρίωση της οικονομικής αδυναμίας βάσει της οποίας ο οφειλέτης μπορεί να διεκδικήσει μια διευθέτηση, με άκρως ευνοϊκούς όρους, των χρεών του (μεγάλος αριθμός δόσεων, διαγραφή πανωτοκίων, «κούρεμα» κεφαλαίου). Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου την περασμένη Δευτέρα, μπαίνοντας στην πλατφόρμα ο αγρότης, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να βρει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν τις οφειλές του στην εφορία, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αλλά και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο ίδιος καλείται να τα ελέγξει, να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους, αλλά και να συμπληρώσει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, τυχόν στοιχεία που λείπουν και τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη δυσχερή οικονομική του θέση.

Αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, καθώς, όπως κατέστη σαφές, εάν από τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα (καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, αξία κινητής ή ακίνητης περιουσίας κ.ά.) προκύπτει ότι ο οφειλέτης είναι σε θέση να αποπληρώσει τα χρέη του, δεν αποκλείεται, αντί διευκόλυνσης, να του ζητηθεί να… περάσει κατευθείαν από το ταμείο. Εφόσον, πάντως, η οικονομική δυσπραγία τεκμηριώνεται επαρκώς, ο οφειλέτης θα καλείται να αποπληρώσει τα χρέη του από το ποσό που απομένει, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα έσοδα και τα έξοδά του, καθώς και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Στην πλατφόρμα μπορούν να ενταχθούν, κατ’ αρχάς, τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία (δηλαδή, ΟΓΑ). Σε αυτή την περίπτωση, ο αγρότης-οφειλέτης μπορεί να τύχει των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων που έχουν ανακοινώσει τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Δηλαδή, «κούρεμα» έως 85% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, αποπληρωμή του υπολοίπου σε ορίζοντα δεκαετίας (δηλαδή, μέχρι και 120 δόσεις) και με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης τα 50 ευρώ.  

Για φυσικά πρόσωπα

Στο επίπεδο των τραπεζικών οφειλών, εντάσσονται επί του παρόντος μόνο ληξιπρόθεσμα χρέη από δάνεια (καλλιεργητικά, αγοράς εφοδίων κ.λπ.), που έχουν ληφθεί από τράπεζες, οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση (κατά βάση, δηλαδή, την ATEbank) και τα οποία παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31/12/2017.

Με την αποδοχή του αιτήματός του, το πρώτο που κερδίζει άμεσα ο αγρότης είναι η πλήρης διαγραφή των τόκων υπερημερίας, καθώς και η επιπλέον διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο ν. 3259.2004 για τα πανωτόκια. Σύμφωνα με τον τελευταίο, οι οφειλές του αγρότη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού.

Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού που απομένει μέσα σε ένα τρίμηνο (κατόπιν της παραπάνω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%. Βεβαίως, εκτιμάται ότι η πλειοψηφία θα επιδιώξει μια πιο μακροχρόνια διευθέτηση, «σπάζοντας» το εναπομένον (μετά τις διαγραφές τόκων και πανωτοκίων) ποσό σε πολλές δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η αποπληρωμή δύναται να διαρκέσει έως και δέκα έτη (δηλαδή, 120 δόσεις), ενώ η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει το 40%.

Σε δεύτερο χρόνο τα δάνεια των συνεταιρισμών

Για την ώρα, εκτός της ρύθμισης μένουν τα δάνεια των συνεταιρισμών από την πρώην Αγροτική, τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τα δάνεια των αγροτών -φυσικών προσώπων- από τις εμπορικές τράπεζες.

Ειδικά για την πρώτη περίπτωση, ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι, σε συνεννόηση με την εκκκαθαρίστρια PQH, ετοιμάζεται αυτό το διάστημα μια συνολική παρέμβαση, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση εν λειτουργία των μονάδων που είναι σήμερα ενεργές. Παράλληλα, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της περιουσίας (αγροτική γη, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) των συνεταιριστικών οργανώσεων που βρίσκονται σε εκκαθάριση μέσω της μεταφοράς της στον ΟΔΙΑΓΕΠ που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό.

Η ρύθμιση με μια ματιά

– Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, αλιείς, φυσικά πρόσωπα με χρέη σε εφορία και ΟΓΑ, που «γεννήθηκαν» μέχρι τις 31/12/2016. Επίσης, σε αγρότες που έχουν λάβει δανειακό προϊόν από την πρώην ΑΤΕ και τις λοιπές τράπεζες υπό εκκαθάριση και οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31/12/2017.

– Ποιοι εξαιρούνται;

Εξαιρούνται αγρότες με πολύ υψηλά εισοδήματα, καθώς και αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κ.λπ.). Οι τελευταίες μπορούν να κάνουν χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

– Τι μπορεί να κερδίσει ο δανειολήπτης;

Αρχικά, εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, παρέχεται 100% διαγραφή των τόκων υπερημερίας δανείων, καθώς και διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο ν. 3259/2004 για τα πανωτόκια.

Εάν το εναπομένον ποσό εξοφληθεί εντός τριμήνου, η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει έως και το 60%. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης, η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

– Πού και πότε γίνονται οι αιτήσεις;

Στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του Taxis από τη Δευτέρα 14 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Βαγγέλης Αποστόλου: «Ανοίγει η πλατφόρμα για τα χρέη των αγροτών»

Η ρύθμιση για τα αγροτικά χρέη που παρουσιάσαμε πρόσφατα  αποτελεί μια παρέμβαση στο σύνολο σχεδόν των οικονομικών δεδομένων του αγρότη, γιατί  όχι μόνο θα μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις του, αλλά και θα του δώσει τη δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών του.

Αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνον , δηλαδή  γεωργούς, κτηνοτρόφους,  αλιείς …όλους  όσων οι οφειλές τους  έχουν σχέση με  αγροτική δραστηριότητα και  διαχειρίζονται αυτή την ώρα από τον εκκαθαριστή , δηλαδή την PQH.