Η ευφυής γεωργία συμβάλλει στη διατήρηση της αρχαίας ποικιλίας ελιάς Θρουμπολιά στην Κρήτη

-Διαφήμιση-

Βρήκαν τον τρόπο να συνδυάσουν τη σύγχρονη γνώση και τεχνολογία με την παράδοση της Κρήτης. Καλλιεργητές ελιάς στο χωριό Πηγή του Ρεθύμνου έχουν επενδύσει στην ευφυή γεωργία και συγκεκριμένα στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC. Ο στόχος τους είναι διττός: να λάβουν όλες τις ακριβείς πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν με όσο το δυνατόν πιο ορθολογικό τρόπο λαμβάνοντας τα μέγιστα παραγωγικά οφέλη, αλλά και να βοηθήσουν στη διατήρηση της αρχαίας παραδοσιακής ποικιλίας ελιάς, τη Θρουμπολιά.

Συνοδοιπόρος των παραγωγών σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από την ομάδα του gaiasense, είναι το γραφείο γεωργικών συμβουλών Agronova, η ομάδα του οποίου είναι υπεύθυνη για την παροχή των συμβουλών από το σύστημα gaiasense στους παραγωγούς.

«Πριν από έναν χρόνο σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό της Πηγής, εγκαταστάθηκαν δύο τηλεμετρικοί σταθμοί σε καλλιέργειες ελιάς του χωριού. Για την εγκατάσταση, επιλέχτηκαν δύο αντιπροσωπευτικοί παραγωγοί, οι οποίοι καλλιεργούν τις ποικιλίες Θρουμπολιά και Κορωνέικη. Επίσης, τα κτήματά τους βρίσκονται σε τέτοιο σημείο, όπου με την εγκατάσταση των σταθμών μπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι παραγωγοί», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Βαγγέλης Ροδινός από την Agronova.

Οι σταθμοί που έχουν εγκατασταθεί παρέχουν μέχρι στιγμής συμβουλές λίπανσης για την ποικιλία της Θρουμπολιάς, η οποία είναι ξηρική, ενώ για την ποικιλία Κορωνέικη παρέχουν συμβουλές λίπανσης και άρδευσης. Ο κ. Ροδινός αναφέρει ότι εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες που προσφέρει το σύστημα ευφυούς γεωργίας, αναπτύσσεται ένα σύγχρονο σύστημα παγιδοθεσίας για τον δάκο.

«Ταυτόχρονα, με τη διαδικασία του ελέγχου του κλίματος και των συνθηκών του περιβάλλοντος βρισκόμαστε σε συνεργασία με τους επιστήμονες του συστήματος για τη δημιουργία βάσης δεδομένων του δακοπληθυσμού, από στοιχεία που συλλέγονται από τη ΔΑΟΚ Ρεθύμνου. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταγραφεί ιστορικά ο δακοπληθυσμός και θα συνδυαστεί με ένα σύγχρονο σύστημα παγιδοθεσίας, που αναπτύσσει το gaiasense, με αποτέλεσμα να έχουμε άμεση συμβουλή φυτοπροστασίας, ειδικά για αυτό το έντομο που ταλαιπωρεί τους παραγωγούς».

Πριν από την εγκατάσταση του συστήματος δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται, όσο όμως προχωράει ο καιρός βλέπουμε ότι λαμβάνουμε συμβουλές για διαδικασίες που πραγματικά μας αφορούν

Η απόφαση του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού να επενδύσει στην ευφυή γεωργία μέσω των δύο τηλεμετρικών σταθμών αφορά την επιθυμία τους να «ξεπεράσουν τις παλιές πρακτικές και να επενδύσουν σε νέες που μπορούν να προσφέρουν οφέλη τόσο στους ίδιους τους παραγωγούς και την καλλιέργειά τους όσο και στο περιβάλλον. Μόνο με τέτοιου είδους διαδικασίες ελέγχου, σύγχρονα μηχανήματα και παροχή πληροφόρησης μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο», αναφέρει ο κ. Ροδινός.

Ο Νίκος Καφφάτος, ο ένας εκ των δύο παραγωγών στις καλλιέργειες του οποίου βρίσκεται ο ένας τηλεμετρικός σταθμός, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «πριν από την εγκατάσταση του συστήματος δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται, όσο όμως προχωράει ο καιρός βλέπουμε ότι λαμβάνουμε συμβουλές για διαδικασίες που πραγματικά μας αφορούν».

Ποικιλία Θρουμπολιά

Η διατήρηση της Θρουμπολιάς, που βρίσκεται σε μικρό πληθυσμό στο Ρέθυμνο, ήταν ένας από τους στόχους τόσο του συνεταιρισμού όσο και του γραφείου συμβουλών, κατά την εγκατάσταση του συστήματος gaiasense.

Όπως αναφέρει o κ. Ροδινός, «τα δέντρα της ποικιλίας αυτής είναι πολύ μεγάλα με διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης σε σχέση με τα μικρά άγρια της Κορωνέικης, ενώ αντιμετωπίζει και ένα σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγικότητα. Θέλει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης στην άρδευση, στη λίπανση και στη φυτοπροστασία, παθαίνει μεγάλες ζημιές από τον δάκο, ενώ έχει και ιδιαίτερες ανάγκες σε νερό. Όλα τα παραπάνω οδηγούν τους παραγωγούς στο ξερίζωμα των δέντρων και στην καλλιέργεια νέων ποικιλιών.

Μια τέτοια, λοιπόν, σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να σώσει και να βοηθήσει κάτι τόσο παλιό. Η σύγχρονη γνώση, δηλαδή, να δώσει λύση στη διατήρηση της παράδοσης, ώστε οι παραγωγοί να λαμβάνουν συμβουλές για τις ανάγκες του δέντρου αυτού και να μην προχωρούν στην καταστροφή του. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι είναι υποχρέωσή μας με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας να σώσουμε τον πολιτισμό μας, αλλά και να αποκτήσουμε ένα πλεονέκτημα στην αγορά από την παραγωγή ενός ιδιαίτερου προϊόντος».

-Διαφήμιση-