Ευφυής γεωργία για καλύτερες αποδόσεις στο βαμβάκι

Παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα –τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα– λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή της ΕΕ όσον αφορά την παραγωγή και την εξαγωγή βαμβακιού (υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει ένα 80% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής).

Μάλιστα, το 2021 φαίνεται μέχρι στιγμής να ευνοεί ιδιαίτερα το ελληνικό βαμβάκι, με την τιμή του να έχει σημειώσει εντυπωσιακά ανοδική πορεία, αγγίζοντας το +44% σε σχέση με τις περσινές τιμές!

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος των παραγωγών είναι να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τόσο ο όγκος, όσο και η ποιότητα του βαμβακιού, με μειωμένο κόστος παραγωγής. Και ο στόχος αυτός μπορεί να εκπληρωθεί με το πρωτοποριακό σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense που έχει αναπτύξει η εταιρεία NEUROPUBLIC.

Η ευφυής γεωργία στην υπηρεσία των βαμβακοπαραγωγών

Με γνώμονα την υποστήριξη της παραγωγής βαμβακιού στην Ελλάδα, το σύστημα έξυπνης γεωργίας gaiasense παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής στην οποία εφαρμόζεται.

Για παράδειγμα, όσον αφορά τη λίπανση, η καλλιέργεια βαμβακιού έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια συγκεκριμένων θρεπτικών στοιχείων σε συγκεκριμένες φάσεις της καλλιεργητικής περιόδου. Μέσα από την αντίστοιχη συμβουλευτική υπηρεσία του gaiasense, ο παραγωγός μπορεί πλέον να γνωρίζει τις ανάγκες της καλλιέργειάς του και, με την αξιοποίηση επιστημονικών μοντέλων θρέψης για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, να μπορεί να τις καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συνοψίζοντας, χάρη στο gaiasense και, κυρίως, χάρη στη νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα gaiasense, ο βαμβακοπαραγωγός μπορεί, μεταξύ άλλων, να προβλέψει με ακρίβεια τον καιρό στα χωράφια του, να ενημερωθεί έγκαιρα για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και να ρυθμίσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα ποτίσματα και τους ψεκασμούς.

Τα νούμερα μίλησαν

Σύμφωνα με μελέτες στο χωράφι, συγκεκριμένα για την παραγωγή βαμβακιού, η εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense έχει αποδεδειγμένα δείξει ότι μπορεί να μειώσει έως και 46% την ποσότητα αρδευτικού νερού και έως 29% την περιττή ή λανθασμένη λίπανση, βοηθώντας έτσι στη σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, μπορεί να αυξήσει έως και 14% την παραγωγή, που θα οδηγήσει σε συνολικό οικονομικό όφελος της τάξεως του 26%! Απόδειξη ότι το gaiasense και η έξυπνη γεωργία, γενικότερα, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν σε μια σημαντική και ευαίσθητη καλλιέργεια, όπως αυτή του βαμβακιού.

Το gaiasense στην ελληνική επικράτεια

Ήδη, η NEUROPUBLIC έχει ξεκινήσει σημαντικές συνεργασίες που αφορούν τη βελτιστοποίηση της παραγωγής βαμβακιού.

Από το 2017, τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια έχουν ενταχθεί στο gaiasense με έκταση 5.500 στρεμμάτων στη Ροδόπη και, χάρη στα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής, το δίκτυο επεκτείνεται συνεχώς.

Στην Ορεστιάδα, σε συνεργασία με την ΕΑΣ Ορεστιάδας, αλλά και στη Λάρισα, σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ», το gaiasense βοηθά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας βαμβακιού με μειωμένες εισροές και, κατά συνέπεια, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη ένα πρόγραμμα στην περιοχή της Κωπαΐδας, όπου έχουν εγκατασταθεί 23 αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense για τη συλλογή ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων, που θα αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των εισροών όπως το αρδευτικό νερό και τα λιπάσματα, καθώς και την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών μέσων.